Γυμνάσιο

Γενική προσδιοριστική

1.      Γενική κτητική              χρησιμοποιείται για να δείξουμε σε ποιον ανήκει κάτι.

Π.χ. ο καλλιτέχνης ζωγράφισε το σώμα και τα πόδια του αλόγου.

2.      Γενική τόπου         δηλώνουμε τον τόπο στον οποίο γίνεται μια ενέργεια.

Π.χ. στη μάχη του Μαραθώνα αρχηγός των Αθηναίων ήταν ο Μιλτιάδης.

3.      Γενική χρόνου          δηλώνουμε το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται μια ενέργεια.

Π.χ. ασχολείται με δουλειές της νύχτας.

4.      Γενική της ιδιότητας          δίνουμε ιδιότητα στο προσδιοριζόμενο ουσιαστικό.

Π.χ. μας κέρασε γλυκό του κουταλιού.

5.      Γενική του σκοπού ή της χρήση              χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται κάτι.

Π.χ.        Η μητέρα έβγαλε για το δείπνο τα καλά ποτήρια του κρασιού.

6.      Γενική δημιουργού               δηλώνουμε αυτόν που δημιούργησε κάτι.

Π.χ. ο νόμου του Σόλωνα.

7.      Γενική διαιρετική               δηλώνουμε ένα μέρος από ένα σύνολο.

Π.χ. διάβασα 30 σελίδες του βιβλίου.

8.      Γενική αιτίας                δηλώνεται η αιτία ενός πράγματος.

Π.χ. λιποθύμησε εξαιτίας της ζέστης.

9.      Γενική περιεχομένου             δηλώνεται το περιεχόμενο ενός πράγματος.

Π.χ. δοχείο λαδιού

        Αποθήκη παιχνιδιών.

10.    Γενική υποκειμενική        χρησιμοποιείται για να φανερώσουμε το υποκείμενο της ενέργειας.

Π.χ. Η επιστροφή του Γιάννη συνοδεύτηκε από γλέντια και χαρές.

Η επιστροφή του Γιάννη > επέστρεψε ο Γιάννης > Ποιος επέστεψε ; Ο Γιάννης = υποκείμενο, άρα η γενική είναι υποκειμενική.

11.    Γενική αντικειμενική       χρησιμοποιείται για να φανερώσουμε το αντικείμενο μιας ενέργειας.

Π.χ. Το δυνατό χτύπημα της πόρτας από το Γιάννη ενόχλησε τους γείτονες.

Το δυνατό χτύπημα της πόρτας από το Γιάννη > Ο Γιάννης κτύπησε την πόρτα> Ποιος κτύπησε ; Ο Γιάννης, τι κτύπησε ; την πόρτα = αντικείμενο, άρα η γενική είναι αντικειμενική.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in