Γυμνάσιο

Βαρύτονα ρήματα

Ασκήσεις βαρύτονων ρημάτωνΑ. Να σχηματίσετε τον μέλλοντα και τον αόριστο της οριστικής των παρακάτω ρημάτων (φωνηεντόληκτα, ουρανικόληκτα, χειλικόληκτα, οδοντικόληκτα)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΘΕΜΑ

ΜΕΛΛΩΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

κελεύω

θ. κελευ-

   

διώκω

θ. διώκ-

   

φυλάττω

θ. φυλάκ-

   

ἀλλάττω

θ. αλλάγ-

   

βλάπτω

θ. βλάβ-

   

γράφω

θ. γράφ-

   

πέμπω

θ. πέμπ-

   

πείθω

θ. πείθ-

   

πίπτω

θ. πίπτ-


 

 

 

Β. Να  γράψετε  το  μέλλοντα  των  παρακάτω  ρημάτων :

       ΡΗΜΑΤΑ

     ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

        ΡΗΜΑΤΑ

    ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ἀλείφω

 

θύω

 

ἀγορεύω

 

ἰδρύω

 

ἀμείβω

 

ἱκετεύω

 

ἄρχω

 

λέγω

 

βασιλεύω

 

πείθω

 

γράφω

 

στρέφω

 

διώκω

 

τέρπω

 

ἐλέγχω

 

τρίβω

 

ἔλκω

 

πέμπω

 

 

 

 

 Γ.  Να μεταφέρετε στο μέλλοντα τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων :

 1.      Οἱ Θηβαῖοι λύουσι τάς σπονδάς.

2.       Ὁ δοῦλος κλέπτει πολλά νομίσματα.

3.      Οἱ νόμοι παιδεύουσι τόν δῆμον.

4.      Πέμπομεν αὐτῷ δῶρα.

5.      Οἱ πονηροί ἄνθρωποι βλάπτουσι τήν πόλιν.

 

 Δ.  Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τις προτάσεις :

  1.      Ὑμεῖς θύετε τοῖς θεοῖς.

  2.       Οἱ στρατηγοί κελεύουσιν τοῖς δούλοις.

  3.      Ὁ ἄγγελος σπεύδει ταχέως.

  4.      Τό ἄστρον λάμπει.

  5.      Ὁ Ἀθηναῖος λέγει τῷ φίλῳ λόγους ἀγαθούς.

 

 

 

Ενεστώτα

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Κρύπτω

 

 

Πράττω

 

 

ἐλπίζω

 

 

Παύω

 

 

Διώκω

 

 

ἀλλάττω

 

 

Θηρεύω

 

 

Βαδίζω

 

 

Πλησιάζω

 

 

Στρατεύω

 

 

χορεύω

 

 

Κελεύω

 

 

Βουλεύω

 

 

φύω

 

 

 

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in