Γυμνάσιο

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

1.     Να αναγνωρίσετε τους παρακάτω ετερόπτωτους προσδιορισμούς σε γενική και να σημειώσετε ποια λέξη προσδιορίζουν.

1. Ο καλλιτέχνης ζωγράφισε το σώμα και τα πόδια του αλόγου.

2.      Στη μάχη του Μαραθώνα αρχηγός των Αθηναίων ήταν ο Μιλτιάδης.

3.      Ασχολείται με δουλειές της νύχτας.

4.      Αυτό το ποτήρι είναι του νερού.

5.      Διάβασα με μεγάλη προσοχή τα βιβλία του Πέτρου. 

6.      Η Οδύσσεια του Ομήρου εξακολουθεί να γοητεύει ακόμη και σήμερα.

7.      Όταν ήμουν μικρός, ανέβαινα συχνά στην εκκλησίτσα του βράχου.

8.      Συνηθίζαμε να περπατάμε μέσα στα χωράφια και να κόβουμε λουλούδια του Μάη.

9.      Τους ακολουθούσαν τα πουλιά της θάλασσας.

10.  Τον αρρώστησε ο πόνος του χωρισμού.

11.  Παιδί 12 ετών.

12.  Η αποθήκη του εργοστασίου πλημύρισε νερά της βροχής.

 

2.Στα παραδείγματα που σας δίνονται να μετατρέψετε το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό σε ρήμα και τη γενική που το προσδιορίζει σε αντικείμενο ή υποκείμενο και ανάλογα να τη χαρακτηρίσετε ως γενική αντικειμενική ή υποκειμενική.
π.χ. Οι φρουροί της πατρίδας βρίσκονται στα σύνορα φρουρούν την πατρίδα γενική αντικειμενική

1. Η ξαφνική αλλαγή του καιρού μάς δημιούργησε προβλήματα. 
2. Μου έδινε φτερά η ελπίδα της επιτυχίας.
3. Η γοητεία της τηλεόρασης είναι μεγάλη.
4. Πολλοί συνεργάζονται για τη διακίνηση μιας εφημερίδας.
5. Η κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα οδήγησε στην απαλλαγή μου από κάθε κατηγορία.
6. Ζούσε με το φόβο του θανάτου.
7. Πολλές απαιτήσεις των παιδιών είναι αδικαιολόγητες.
8. Πολλοί παρακινούνται από την προσδοκία του κέρδους.
9. Δίκαια ονομάστηκε σωτήρας και λυτρωτής της χώρας.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in