Γυμνάσιο

Όροι σύγκρισης

Πως εκφέρονται οι όροι Σύγκρισης

 

Α όρος σύγκρισης

Μπορεί να είναι ουσιαστικό ή αντωνυμία σε ονομαστική (υποκείμενο) ή σε αιτιατική (αντικείμενο), επίθετο, ρήμα, επίρρημα, πρόταση κ.λ.π.

Π.χ.  Η ελπίδα είναι πιο κοινωνική από την αδελφή της.

         Είναι προτιμότερο να σωπαίνεις παρά να φλυαρείς άσκοπα.

 

Β΄ όρος σύγκρισης

 Ο α΄ και ο β΄ όρος σύγκρισης είναι πάντα όμοιοι γραμματικοί όροι. Ό,τι μέρος του λόγου είναι ο α΄ όρος το ίδιο είναι και ο β΄ όρος. Αν ο α΄ όρος είναι ουσιαστικό, τότε ουσιαστικό θα είναι και ο β΄ όρος.

Επομένως:

Α. από + αιτιατική:

Π.χ. Προτιμώ τη θάλασσα από το βουνό.

        Θα προτιμούσα να με συνοδεύσεις εσύ παρά ο Γιάννης.

 

Β. παρά + ομοιότροπα με τον α΄ όρο:

Π.χ. Το θεωρώ ωφελιμότερο να περιμένω παρά να βιαστώ.

 

Γ. απλή γενική της προσωπικής αντωνυμίας (στον αδύνατο τύπο). Σε αυτή τη μορφή, ο β΄ όρος εξαρτάται από επίθετο συγκριτικού βαθμού (μεγαλύτερος, μικρότερος, ανώτερος, κατώτερος, καλύτερος) ή από το επίθετο ανάλογος:

Π.χ. Ο Βασίλης είναι ανώτερος μου στην ιεραρχία της εταιρείας.

 

Δ. βραχυλογικά (ο β΄ όρος είναι ίδιος με τον πρώτο, οπότε αντικαθίσταται από ένα συνοδευτικό προσδιορισμό):

Π.χ. Η ομάδα μας είναι καλύτερη από τη δική τους (ενν. ομάδα).

Ε. παραλείπεται.

Ο β΄ όρος μπορεί να παραληφθεί:

1.      Όταν εύκολα εννοείται από τα συμφραζόμενα.

Π.χ.  Θα ήταν πιο σωστό να πας τώρα (ενν. παρά μετά).

 

2.      Το συγκριτικό επίθετο ή επίρρημα έχει το χαρακτήρα του θετικού βαθμού.

Π.χ. Τι πιο κακό μπορεί να πάθω; (ουσιαστικά αυτό σημαίνει Τι κακό μπορεί να πάθω; Με την έννοια ότι δε γίνεται να υπάρξει χειρότερο κακό).

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!