Γυμνάσιο

Παραθετικά επιθέτων 2

1.     Να βάλετε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων που σαν δίνονται, παίρνοντας υπόψη σας αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

Σοφ…τερος

ἱσχυρ…τερος

ἀπαλ…τερος

Δικαι…τερος

ἐνδοξ…τερος

Δυνατ…τερος

Καθαρ…τερος

ἀσμεν…τερος

Πτωχ…τερος

ὀχυρ…τερος

Σοβαρ…τερος

Χλιαρ…τερος

Ξηρ…τερος

ἐντιμ…τερος

Στεν…τερος

ἡσυχ…τερος

Γεναι…τερος

Τιμι…τερος

Μακρ…τερος

ἁκινδυν…τερος

Θερμ…τερος

εὐψυχ…τερος

ὁμαλ…τερος

 

Πιθαν…τερος

ἀνιαρ…τερος

Χρησιμ…τερος

 

Κεν…τεροσ

Βασιλικ…τερος

ἱκαν…τερος

 

 

2.     Συμπληρώνω και τους υπόλοιπους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων (στην πτώση που βρίσκεται το καθένα):

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

 

 

Δικαιοτάτοις

 

πονηρότερα

 

ξέως

 

 

 

Σωφρονεστέρα

 

εώδεις

 

 

 

 

λυσιτελέστατα

 

εθύτερον

 

φέλιμος

 

 

 

 

σιοτάτοι

 

βαθύτερα

 

 

 

εμενέστατα

Ταχέως

 

 

 

 

ετυχεστάτη

 Διαβάστε περισσότερα: http://www.filologikigonia.gr/%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf/%ce%b3%27-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1/%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b8%ce%b5/

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in