Γυμνάσιο

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

1.      Να συμπληρώσετε και τους υπόλοιπους βαθμούς των παρακάτω επιρρημάτων:

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

 

δικαίως

 

 

 

 

προθυμότερον

 

 

 

 

ὁσιότατα

κάτω

 

 

 

 

 

βαθύτερον

 

 

 

 

ἐλαφρότατα

 

σαφῶς

 

 

 

εὑτυχῶς

 

 

 

 

2.       ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ:

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

 

 

Κάλλιον

 

 

 

 

ἄριστα

 

ὀλίγον

 

 

 

 

Πλέον

 

 

 

 

μάλιστα

εὐ

 

 

 

 

 

ἧττον

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in