Γυμνάσιο

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις παραδείγματα

1.     Η Ελένη στενοχωριόταν, γιατί δεν έγραψε καλά στις εξετάσεις.

2.     Η Μαρία ήρθε σπίτι μου, για να παίξουμε σκάκι.

3.     Χάρηκε, επειδή ήρθαν οι φίλοι του.

4.     Πριν με ακούσει, θύμωσε.

5.     Όταν διαβάζει, γράφει καλά στις εξετάσεις.

6.     Θα παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια, αφού βρέχει έξω.

7.     Έφυγε βιαστικά, για να μη χάσει το πλοίο.

8.     Οι μαθητές ήθελαν να κλείσει το σχολείο, μόλις άρχιζαν οι ζέστες.

9.     Ήρθε να μας χαιρετήσει.

10.   Καταλαβαίνουμε ότι ήρθε το φθινόπωρο, όταν αρχίζουν τα πρωτοβρόχια.

11.   Είμαστε χαρούμενοι, αφού πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

12.   Σηκώθηκε στον πίνακα, για να λύσει την άσκηση.

13.   Ώσπου να γράψει τις ασκήσεις, είχε νυχτώσει.

14.   Σκόνταψε κι έπεσε στο χώμα, καθώς έτρεχε.

15.   Μόλις γύρισε από τις διακοπές, συναντήθηκε με τους φίλους του!

 Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in