Λύκειο

Κείμενο 24

ΕΝΟΤΗΤΑ 24

  1. venisset, quarenti, fecerit, credis, responderit: να γίνει χρονική αντικατάσταση και στις δυο φωνές.
  2. να μετατρέψετε τις ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχικές εκφράσεις.

Α. paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica te domi non esse.

B. ego cum quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse.

 

  1. να αναλύσετε τις μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις
  1. cum Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse.
  2. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur, “Quid?” inquit

 

  1. impudens: παραθετική διαβάθμιση σε επίθετο και επίρρημα
  2. να γραφούν η δοτική ενικού και γενική πληθυντικού των ακόλουθων συνεκφορών: paucis diebus, vocem tuam, mihi ipsi
  3. να εκφράσετε το  χρόνο χρησιμοποιώντας ως πρόθεση την πρόθεση post: paucis post diebus cum Ennius ad nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in