Λύκειο

Ἀντιφῶντος, Τετραλογία Α΄ α, Κατηγορία φόνου ἀπαράσημος, 10-11

Ἐξελεγχόμενος δ᾽ ὑπό τε τῶν εἰκότων ὑπό τε τῶν παραγενομένων, οὐδενὶ τρόπῳ οὔτε δικαίως οὔτε συμφερόντως ἀπολύοιτ᾽ ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν. οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ’ ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχονται· ἀσύμφορόν θ᾽ ὑμῖν ἐστὶ τόνδε μιαρὸν καὶ ἄναγνον ὄντα εἴς τε τὰ τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα μιαίνειν τὴν ἁγνείαν αὐτῶν, ἐπί τε τὰς αὐτὰς τραπέζας ἰόντα συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους· ἐκ γὰρ τούτων αἵ τ᾽ ἀφορίαι γίγνονται δυστυχεῖς θ᾽ αἱ πράξεις καθίστανται. οἰκείαν οὖν χρὴ τὴν τιμωρίαν ἡγησαμένους, αὐτῷ τούτῳ τὰ τούτου ἀσεβήματα ἀναθέντας, ἰδίαν μὲν τὴν συμφοράν, καθαρὰν δὲ τὴν πόλιν καταστῆσαι.

 

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο .

Μονάδες 20

2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους των παρακάτω ρηματικών τύπων:

ἀναθέντας: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου και στις δύο φωνές.

καταστῆσαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του β΄ αορίστου.

οἱ ἐπιβουλεύοντες: β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα και απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.

ὄντα: γ΄ ενικό οριστικής και απαρέμφατο μέλλοντα.

χρή: την υποτακτική και την ευκτική του ίδιου χρόνου.

ἡγησαμένους: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής.

ἀπολύοιτο: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου στη μέση φωνή.

ἀνεξέλεγκτοι: στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών του ουδετέρου γένους.

ἀναιτίους: στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών του θηλυκού γένους

δυστυχεῖς: στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών του αρσενικού γένους.

Μονάδες 10

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
ὑμῖντόνδεδυστυχεῖςκαταστῆσαιἀναθέντας, ὑπὸ τῶν εἰκότων, ἡγησαμένους.

Μονάδες 7

4. οἵ τε γὰρ ἐπιβουλεύοντες ἀνεξέλεγκτοι ἂν εἶεν, εἰ μήθ’ ὑπὸ τῶν παραγενομένων μήθ’ ὑπὸ τῶν εἰκότων ἐξελέγχονται: Να επαναδιατυπώσετε τις προτάσεις έτσι, ώστε να σχηματιστούν οι υποθετικοί λόγοι του μη πραγματικού (μονάδες 1,5) και του προσδοκωμένου(μονάδες 1,5) .

Μονάδες 3

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!