Λύκειο

Διαγώνισμα Κεφάλαιο Β

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΘΕΜΑΤΑ

 

Α.1. Να σημειώσετε δίπλα από τις προτάσεις αν είναι ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ.

Α. Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε προβλήματα στην πολιτική και κομματική δράση.

Β. Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση , με αίτημα την απομάκρυνση του βασιλιά .

Γ. Το Σ.Ε.Κ.Ε το 1924 μετονομάστηκε σε Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.)

(Μονάδες 5)

Α.2. Να αναλύσετε τους όρους .

Συνθήκη Σεβρών , Εθνικό Κόμμα, Κοινωνιολογική Εταιρεία , ταξικά κόμματα .

(Μονάδες 10)

Α.3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης  Α και δίπλα το γράμμα της πρότασης από τη στήλη Β που δίνει τη σωστή απάντηση

 

1. Το τρικουπικό κόμμα                             α. Συγκρότηση κράτους δικαίου

                                                                        β. Αύξηση φόρων

                                                                        γ. Έλεγχος του κράτους από το κόμμα

                                                                        δ. Μείωση φόρων

2. Το δηλιγιαννικό κόμμα                         ε. Κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης

                                                                        στ. Εκσυγχρονισμός

                                                                        ζ. Διορισμοί στο δημόσιο σύμφωνα με τα

                                                                        προσόντα και περιορισμός της

                                                                        ευνοιοκρατίας

                                                                        η. Παροχή δημοσίων θέσεων στους

                                                                        προστατευόμενους του κόμματος

                                                                                                (Μονάδες 15)

 

Β. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις .

1.Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση της χώρας κατά την περίοδο του πρώτου παγκόσμιου πολέμου ; (Μονάδες 10)

2. Ποια ήταν η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ;

(Μονάδες 10)

 

Γ. 1. ΘΕΜΑ Β1

Ο Κουμουνδούρος μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος Έλληνας πολιτικός με συνείδηση κοινοβουλευτική. Ήθελε η κυβέρνησή του να στηρίζεται στην πλειοψηφία των βουλευτών και γι’ αυτό μιλώντας στη Βουλή, προσπαθούσε να πείσει και όχι να δελεάσει, όπως επιδίωκε ο Δεληγιώργης. Εκτιμούσε την αγχίνοια  του Βούλγαρη και σεβόταν την πατριαρχική νοοτροπία του, αλλά αρνιόταν να υποταχτεί στον αυταρχισμό του. Συμπαθούσε το Δεληγιώργη, αλλά δεν τον εμπιστευόταν, γι’ αυτό και δεν συνεργάστηκε μαζί του. Εκτιμούσε τον Τρικούπη, αλλά και τον αντιπαθούσε βαθύτατα, γι’ αυτό και τον χρησιμοποίησε μια και μόνη φορά. Ο Κουμουνδούρος είχε όλες τις αρετές που πρέπει να στολίζουν έναν κοινοβουλευτικό άνδρα. Ψυχραιμία, ανεξικακία, ελαστικότητα, προσαρμοστικότητα, καλή διάθεση, ευγένεια στους τρόπους, επιμέλεια, εργατικότητα, επιμονή, όσο και υπομονή, πραότητα. Δεν θύμωνε και δεν λύπησε σχεδόν κανένα, γι’ αυτό και τον χαρακτήριζαν «γλυκύτατο». με απόλυτη ευλάβεια τηρούσε όλους τους κανόνες στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι και δεν προσπάθησε ποτέ να βγει έξω από τα συνταγματικά πλαίσια.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ’, σ.248

Με βάση της ιστορικές σας γνώσεις και το παραπάνω απόσπασμα, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:

α. Να παρουσιάσετε την κριτική και τα αιτήματα τα οποία εξέφρασε η «νέα γενιά» πολιτικών, εκφραστής των οποίων υπήρξε ο Α. Κουμουνδούρος. (Μονάδες 10)

β. Να αντιπαραθέσετε την κοινοβουλευτική συμπεριφορά του Κουμουνδούρου με εκείνη του Ι. Κωλέττη. (Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ Β2

Στο άρθρο «Τις πταίει» που δημοσιεύτηκε στους «Καιρούς» γράφονται ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Ας αφεθή να λειτουργήση το πολίτευμα, εν τη βεβαιότητι, ότι  εκ της πλειονοψηφίας της βουλής μορφώνεται η κυβέρνησις και ταχέως θα ίδωμεν την Βουλήν συντασσομένων εις δυο κόμματα. Ουδέν των θεμελιωδών ζητημάτων, άτινα εν Γαλλία ή Ιταλία διαιρούσι τους πολιτευόμενους εις πολλά κόμματα, έχομεν  εν  Ελλάδι –  τα πολλά κόμματα παρ' ημίν είναι αποτέλεσμα της προσκλήσεως των μειονοψηφιών εις την εξουσίαν».

Ο Τρικούπης δημοσίευσε και δεύτερο άρθρο στην ίδια εφημερίδα με τον τίτλο «Παρελθόν και ενεστώς». Σ’ αυτό εξηγούσε ότι ο Όθων, παρόλο που ήταν ενάρετος, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την έξωση του, παραβιάζοντας συνεχώς το Σύνταγμα. Με τη μεταπολίτευση, συνέχιζε, τα πράγματα δεν καλυτέρεψαν. «Η δημοσία ηθική, ήτις είναι το θεμέλιον πάσης πολιτείας, δεινότερα εν τω παρελθόντι υπέστη και υφίσταται τραύματα – τον χρόνον της κακοήθειας σύρει η νόμιμος κυβέρνησις». Και για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ανέφερε παραδείγματα νοθείας και βίας που έγιναν στην Αττική και στη Ζάκυνθο. Υποστήριζε ότι το κράτος ήταν ακυβέρνητο και αδιοίκητο και στην πολιτική διαφθορά είχε προστεθεί η κοινωνική εξαχρείωση. Την ώρα της θεραπείας την έβλεπε να πλησιάζει, γιατί το κακό είχε ξεπεράσει κάθε όριο.

Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΓ, σσ. 293

Συνδυάζοντας το κείμενο του βιβλίου σας και τις πληροφορίες του παραθέματος να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους ο Χ. Τρικούπης εισηγήθηκε την «αρχή της δεδηλωμένης» και τις συνέπειες που αυτή είχε στην πολιτική ζωή της χώρας. (Μονάδες 25)Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in