Λύκειο

Επαναληπτική δοκιμασία (20 λεπτών) στο πρώτο κεφάλαιο 29/1/2018

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

29/1/2018

ΟΝΟΜΑ:_______________   ΕΠΙΘΕΤΟ:__________________

Καθηγήτρια : Σέβη Δριμαροπούλου

 

  1. Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση Σ αν είναι σωστή, Λ αν είναι λανθασμένη .
  • Τον 19ο αιώνα στις εξαγωγές, περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν αγροτικά προϊόντα. 
  • Το 1919 ο ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με το 1914.
  • Για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου οι ιδιώτες συμμετείχαν με μικρότερο ποσοστό (περίπου 20%), σ' ένα έργο του οποίου η αποδοτικότητα ήταν πολύ αμφίβολη.
  • Η «ευημερία» σήμαινε ότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί.
  1. Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων .
  • Μεγάλη Ιδέα
  • Κλήριγκ
  • Βενιζελισμός
  1. Τι γνωρίζετε για την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 ;

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Καλή επιτυχία !

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in