Λύκειο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΥ

Σέβη Δριμαροπούλου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΗ ΛΟΓΟΥ

ü      Αντικαθιστούμε τις δευτερεύουσες προτάσεις με μετοχές .

ü      Αποφεύγουμε τις ερωτηματικές προτάσεις και προτιμούμε τις προτάσεις κρίσης .

ü      Ένα σύνολο πράξεων το αντικαθιστούμε με ένα σύνολο που περιγράφει τη συγκεκριμένη ενέργεια . ( π.χ. πλύθηκε , χτενίστηκε , ντύθηκε κι έφυγε à ετοιμάστηκε κι έφυγε )

ü      Μια περίφραση την αντικαθιστούμε με μονολεκτικό τύπο .

ü      Αντικαθιστούμε τις αναφορικές προτάσεις με ισοδύναμο ουσιαστικό , επίθετο ή επίρρημα .

ü      Αντικαθιστούμε τα υπώνυμα με το υπερώνυμό τους

ü      Μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική ( η σύνταξη παραμένει παθητική μόνο αν θέλουμε να τονίσουμε την πράξη )

ü      Δεν χρησιμοποιούμε απαριθμήσεις , αποσιωπητικά , αρκτικόλεξα .

ü      Ο διάλογος αποδίδεται σε γ’ ρηματικό πρόσωπο .

ü      Αν οι ιδέες του συγγραφέα εκτίθενται μεταφορικά εμείς τις αποδίδουμε κυριολεκτικά .

Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη

¶ Πρόλογος : στην αρχή, στον πρόλογο, το κείμενο μας ενημερώνει για, αναφέρεται σε, ο συγγραφέας ασχολείται με, αναφέρεται σε, εξετάζει

¶ Κύριο μέρος : στη συνέχεια, ύστερα, έπειτα…, στο κύριο μέρος…, ο συγγραφέας αναφέρει, επισημαίνει, σημειώνει, τονίζει, υπογραμμίζει, ισχυρίζεται, πιστεύει, παρατηρεί, διαπιστώνει, προσδιορίζει, αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί, αιτιολογεί δικαιολογεί, συγκρίνει, αντιπαραθέτει, υπερασπίζεται, συμφωνεί, ταυτίζεται, απορρίπτει, αντικρούει, δείχνει, αποδεικνύει, συμπληρώνει, προσθέτει

¶ Επίλογος : τέλος, τελικά, συμπερασματικά, εν κατακλείδι, κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, ο συγγραφέας καταλήγει, συμπεραίνει

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in