Λύκειο

Τεκμήρια- Αξιολόγηση

 Σέβη Δριμαροπούλου

Στην επίκληση στην λογική χρησιμοποιούνται τεκμήρια ( και επιχειρήματα )

Είδη τεκμηρίων: 

Ως τεκμήρια μπορούν να λειτουργήσουν τα εξής:

 • Παραδείγματα
 • Αλήθειες
 • Αριθμητικά δεδομένα
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Πειραματικά δεδομένα
 • Αποτελέσματα ερευνών
 • Εποπτεία – παρατήρηση – εμπειρία
 • Απόψεις ειδικών - Αυθεντία 1

 

Αξιολόγηση τεκμηρίων:

 Τα τεκμήρια αξιολογούνται ως προς το βαθμό αξιοπιστίας τους.

Ειδικότερα:

 

Αξιόπιστα και εξακριβωμένα θεωρούνται τα τεκμήρια τα οποία στηρίζονται σε:

 • Συγκεκριμένα και εύστοχα παραδείγματα
 • Εξακριβωμένες και αναμφισβήτητες αλήθειες
 • Αριθμητικά δεδομένα
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Πραγματικά γεγονότα
 • Ιστορικά δεδομένα
 • Έγκυρες παραπομπές σε ειδικούς (αυθεντίες)
 • Πειραματικά δεδομένα
 • Αποτελέσματα ερευνών

 

 

Αναξιόπιστα και μη εξακριβωμένα θεωρούνται τα τεκμήρια τα οποία στηρίζονται σε:

 • Γενικές και αόριστες κρίσεις
 • Αυθαίρετες προσωπικές κρίσεις
 • Επισφαλείς και βεβιασμένες γενικεύσεις
 • Στερεότυπα και προκαταλήψεις
 • Υπεραπλουστεύσεις
 • Υποκειμενικούς αξιολογικούς χαρακτηρισμούς
 • Παραπομπές σε μη ειδικούς
 • Προσωπική εμπειρία ή παρατήρηση, η οποία δεν πληροί τους επιστημονικούς όρους για συναγωγή έγκυρων συμπερασμάτων

Τεκμηριωμένες προτάσεις: είναι οι προτάσεις οι οποίες στηρίζονται σε αξιόπιστα και εξακριβωμένα τεκμήρια.

Ατεκμηρίωτες προτάσεις: είναι οι προτάσεις οι οποίες στηρίζονται σε αναξιόπιστα και μη εξακριβωμένα τεκμήρια.

 

1 Η αυθεντία συγχέεται συχνά με την επίκληση στην αυθεντία .

Προσοχή !

Αυθεντία ως τεκμήριο

Παρουσιάζονται απλά τα ονόματα κάποιων ειδικών ή γίνεται μια πολύ μικρή αναφορά σε κάποια πορίσματα ή απόψεις.

Αυθεντία ως τρόπο πειθούς ( Επίκληση στην αυθεντία )

 • Παραπομπή σε βιβλιογραφία

Αυτούσια τα λόγια κάποιου ειδικού ( σε εισαγωγικά

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in