Λύκειο

Ασκήσεις Έκθεσης Β λυκείου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Λεξιλογικές-Άλλες Παρατηρήσεις)

 

1.Να γράψετε τα συνθετικά των παρακάτω λέξεων. Στη  συνέχεια με το β’ συνθετικό της καθεμίας, να γράψετε άλλη μια σύνθετη λέξη, στην οποία  τώρα να έχει θέση πρώτου συνθετικού: κατευθύνω, συμφέρον, δημοσιογραφικός, διαφήμιση, εφημερίδα.

 

2.Να γράψετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ορθολογικότερα, επιθυμητή, εφικτή, απλοϊκά, επιδεινώνει.

 

 

3.Να σχηματίσετε μια φράση με καθεμία από τις παρακάτω λέξεις, στην οποία θα καταφαίνεται η σημασία της: επίδοση, πιθανότητα, θεσμός.

 

4.Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις με άλλες ισοδύναμες: αναβιώθηκαν, αλλαγές, επικεντρώσω, ατέρμονης, παραμελεί.

 

 

5.Να γράψετε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων και στη συνέχεια, να γράψετε μια άλλη ομόρριζη από την καθεμία: πυκνώνω, αντιπαράθεση, εκπαίδευση, απασχόληση, προπαρασκευή.

 

6.Να συστοιχίσετε την καθεμία από τις παρακάτω λέξεις με τη σημασία της:

 

                          Α.                                                             Β.

·         Απελευθέρωση                                        Αυτός που ανήκει στα υψηλότερα στρώματα

                                                                                   της αστικής τάξης.

·         Ανεξαρτησία                                           Αυτός που σε καμία καπιταλιστική κοινωνία

                                                                                   ανήκει στην τάξη των μισθωτών εργατών και

                                                                                  κατέχει ή δεν ελέγχει τα μέσα παραγωγής.

 

·         Μεγαλοαστός                                          Η απαλλαγή από κάθε δέσμευση η κατά-

                                                                                   ργηση των φραγμών.

 

·         Μικροαστός                                             Η ανεμπόδιστη δυνατότητα λήψης

                                                                                 αποφάσεων και της εκτέλεσης ενεργειών,

                                                                                 χωρίς μεσολάβηση ελέγχου ή κηδεμονίας.

 

·         Προλετάριος                                            Το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται  από

                                                                                  συμπεριφορά και αντιλήψεις όπως ο

                                                                                  ατομικισμός, η εμμονή σε ότι εμπνέει

                                                                                   ασφάλεια.

 

7.Να βρείτε μια ομόρριζη  για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις και μ’ αυτή να γράψετε μια πρόταση στην οποία θα καταφαίνεται η σημασία της: αποδίδουν, εξαθλίωση, παγκοσμιοποίηση, κερδοσκόπος, ορίζεται, τηλέγραφο.

 

 

8.Να γράψεις μια αντώνυμη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

1. παροδικές:

2. απορρίπτω:

3. σοβαρότητα:

4. βλάπτω:

5.ασφάλεια:

 

9.Να σχηματίσετε πέντε σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τη λέξη νέος.

 

 

10.Να συνδυάσεις επίθετο υγιεινός-ή-ό με άλλα τέσσερα ουσιαστικά και να σχηματίσεις ονοματικά σύνολα.

 

 

11.Να γράψεις μια συνώνυμη για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις:

1.καινοτομία:

2.εφευρετικότητα:

3.μετασχηματισμός:

4. μόδα:

5.αναντίρρητος:

6.καριέρα:

7.προσόντα:

 

12.Να γράψεις μια συνώνυμη και μια αντώνυμη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

                                  Συνώνυμη                          Αντώνυμη

·         Αμείλικτος

·         Ψυχρός

·         Ελλιπής

·         Αξιοπρέπεια

·         Εύλογο

 

13.Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις της Α. στήλης με τις συνώνυμες της Β. στήλης.

                           Α.                                                       Β.

·         Αμηχανία                                              συνιστώ ή δασκαλεύω

·         Προσαρμόζομαι                                  αντίρρηση

·         Διαφωνία                                             συμμορφώνομαι                                     

·         Συμβουλεύω                                        απορία

·         Είδωλο                                                  καθαρά

·         Αντιβαίνω                                            μελετώ

·         Αμιγώς                                                  εικόνα

·         Διερευνώ                                              αντίκειμαι

 

14.Να μετατρέψεις την ενεργητική σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις:

·         Οι τεράστιες δυνατότητες επεξεργασίας των πληροφοριών καθιστούν τον υπολογιστή μια σπουδαία πηγή πληροφόρησης.

·         Η έμφαση στη διαδικασία χειρισμού των πληροφοριών  και όχι μόνο στην απόκτηση ενός μεγάλου όγκου συγκεκριμένων  πληροφοριών και γνώσεων  τονίζεται από πολλούς σχεδιαστές και μελετητές των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων.

 

15.Να αντικαταστήσεις τη λέξη που είναι σε παρένθεση με αντώνυμη της.

·         Ο αριθμός των στόχων (αυξάνεται)…….

·         Ορισμένοι (απολύθηκαν) ……… πρόσφατα

·         (Βελτιώνεται) ……το βιοτικό επίπεδο

·         Δείχνουν (ενδιαφέρον) ….. για το φυσικό περιβάλλον

 

16.Να βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: σύσταση, εμβέλεια, διαλεκτική, ανέκκλητος, διασκελίζω.

 

17.Να βρείτε πιο από τα παρακάτω αντώνυμα ταιριάζει με τη κάθε λέξη:

 

·         Χειραφέτηση:  α. χειραγώγηση, β. αναβάθμιση, γ. υποβάθμιση

·         Διαλεύκανση:  α. διάλυση, β. συσκότιση, γ. διαπόμπευση

·         Εγρήγορση:  α. βραδύτητα, β. στασιμότητα, γ. αποχαύνωση

·         Ενημέρωση  α. παραπλάνηση, β. προπαγάνδα, γ. πληροφόρηση
Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in