Λύκειο

Λακωνικότητα - Τελική δοκιμασία θεωρίας

ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

                                 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ                                                  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΜΑΙΟΥ

                                                                                     ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ / ΤΡΙΑΣ :

                                                                              ______________________________

                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :________________________

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η

Όσο ανούσια και ενοχλητική, αφόρητη είναι η φλύαρη και ασυνάρτητη, η κακοπλεγμένη και απειρόκαλλη  φράση, τόση δύναμη και ομορφιά έχει ο πυκνός και κρουστός, ο καθαρός και εύστοχος λόγος - σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

 Να βρείτε: α) τη διαιρετέα έννοια, β) τη διαιρετική βάση και γ) το πηλίκο της διαίρεσης (μέλη)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η

Στις φράσεις που ακολουθούν οι υπογραμμισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται με συνυποδηλωτική-μεταφορική σημασία∙ να αναδιατυπώσετε τις φράσεις έτσι, ώστε να αποδίδουν το ίδιο νόημα με έκφραση αποκλειστικά δηλωτική-κυριολεκτική.

 - Τόσο μεγάλη και επιτυχημένη λογική απόσταξη δεν είναι πάντοτε δυνατή.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 - Υπάρχουν νοήματα πολυμερή που η συντομογραφία μπορεί να τα ακρωτηριάσει.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Ο γνήσιος και καίριος λόγος αγκιστρώνεται και δεν ξεκολλάει από τη μνήμη μας. - Αποκαλύπτει μιαν αλήθεια με απέραντο βάθος.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Τι δηλώνει η καθεμία χρήση της γλώσσας ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η

Να δώσετε έναν ολοκληρωμένο ορισμό της έννοιας «λακωνικότητα».

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η

«Ο ασθματικός ρυθμός του σύγχρονου βίου και το προοδευτικό άδειασμα της ψυχής περιορίζουν τα όρια της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους»

 Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να εξηγήσετε τη χρησιμότητα της ενεργητικής σύνταξης στο σημείο αυτό.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η

Η λιτή και μεστή έκφραση διευκολύνει την επικοινωνία και γι’ αυτό βελτιώνει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Προσδίδει βαρύτητα στα λόγια, τα κάνει µεστά σε περιεχόµενο, προάγει, επομένως, τη σκέψη, καθιστώντας την επικοινωνία πιο σαφή, ουσιώδη και ειλικρινή. Αντίθετα, ο εκτεταµένος και φλύαρος λόγος χρησιµοποιεί κυρίως εντυπωσιακά σχήµατα λόγου και ρητορικές εκφράσεις. Τα πολλά λόγια κρύβουν παγίδες, ενώ η λακωνικότητα είναι ο καθαρός και δίχως δυσάρεστες εκπλήξεις και απατηλές υποσχέσεις λόγος. Άρα, ο ρόλος της είναι παιδευτικός. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως η σοφία ατόµων και λαών αποκρυσταλλώνεται σε επιγράµµατα και ακόµη πως, ό,τι η μνήµη του ανθρώπου επιλεκτικά διαφυλάσσει, είναι πάντοτε εκφρασµένο λακωνικά.

Ποιος είναι ο τρόπος ή οι τρόποι ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η

Οι παράγοντες που προκαλούν το φαινόµενο αυτό εντοπίζονται µέσα στην ίδια την κοινωνική πραγματικότητα και το πολιτιστικό της κλίµα, αφού η γλώσσα είναι απεικόνισή τους. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι πολίτες είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε οικονοµία στην επικοινωνία µας. Θέλουµε να πούµε πολλά σε λίγο χρόνο και να τα συγκεντρώσουµε σε µικρό χώρο. Αυτή η οικονοµία χώρου και χρόνου είναι βασική σήµερα στην κοινωνία που διέρχεται κρίση σε όλους τους τοµείς του πολιτισµού της. Κρίση στις σχέσεις των ανθρώπων, κρίση στην επικοινωνία, κρίση στις αξίες. Η συντόµευση της γλώσσας είναι, λοιπόν, δείγµα της κοινωνικής παρακµής.

Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ποιος είναι ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων στο παραπάνω απόσπασμα και τι δηλώνει αυτή η σύνδεση ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η

Στη Μέση Εκπαίδευση η διδασκαλία της Λογοτεχνίας γίνεται με αναχρονιστικές μεθόδους. Στο μάθημα της Ιστορίας τα κεφάλαια για την Τέχνη παραλείπονται ή διδάσκονται συνοπτικά. Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται χωρίς τη στοιχειώδη προετοιμασία. Το υπουργείο Παιδείας, δεν παίρνει πρωτοβουλίες για να αναβαθμιστείή επαφή του μαθητή με την τέχνη. Άρα, η Τέχνη στη Μέση Εκπαίδευση παραγκωνίζεται.

Να εξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επαγωγικοί συλλογισμοί που ακολουθούν, καθώς και αν η επαγωγή είναι τέλεια ή ατελής.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in