Λύκειο

Ενεργητική - Παθητική σύνταξη ( Τράπεζα Θεμάτων)

Ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων

 

Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική ή το αντίστροφο και να αιτιολογήσετε την επιλογή σύνταξης από τον συγγραφέα.

 

1. «[Ο αναλφαβητισμός] αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη»

 

 

 

2. «Η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δυσχεραίνει την επιτυχή ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας»

 

 

 

3. «θα πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών»

 

 

 

4. «Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο το κείμενο […] προσλαμβάνεται από τον δέκτη»

 

 

 

5. «Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την ελληνική γλώσσα με σωστό και ουσιαστικό τρόπο».

 

 

 

 

6. «Η τυπογραφία διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα ποικίλα «εργαλεία» του γραπτού λόγου».

 

 

 

 

7. «...από τα περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η κωμωδία...»

 

 

 

 

8. «Οι γονείς κυριεύονται από [….] φόβους για τον αποχωρισμό των παιδιών».

 

 

 

 

9. «Η κοινωνία πρέπει να οργανώσει την κοινωνικοποίηση των νέων»

 

 

 

10. «Το προσωπικό στυλ ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την οικογένεια».

 

 

 

 

11. «Ο Βιτγκενστάιν δεν μας έχει διδάξει μόνο».

 

12. «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήμερα σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας».

 

 

 

 

13. «Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα [από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό]».

 

 

 

 

14. «Η σάτιρα από τη μια μεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό»

 

 

 

 

15. «Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο»

 

 

 

 

16. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες».

 

 

 

 

 

17. «Η έννοια του εγγραμματισμού δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών».

 

 

 

 

 

18. «Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και διάθεση για πειραματισμούς».

 

 

 

 

 

19. «ο ευκολόπιστος [..] γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία»

 

 

 

 

 

20. «Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η Unesco, με αφορμή τη χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού».

 

 

 

 

 

21. «Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού».

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in