Λύκειο

Ασκήσεις γραμματικής 4

§  ΑΣΚΗΣΗ 1



Να σχηματιστούν οι τύποι που ζητούνται: 

·        ἀλλάττω: β΄ενικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής: 

·        πέμπω: γ΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        ἀποκρύπτω: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου μέσης φωνής 

·        ἐκλείπω: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

·        συμπράττω: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        συνταράσσω: γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου μέσης φωνής 

·        γράφω: β΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής 

·        βλάπτω: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής 

·        ἁθροίζω: β΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

·        αἰσθάνομαι: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

·        ἐγκωμιάζω: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

·        γνωρίζω: γ΄ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου μέσης φωνής 

·        στρατηγῶ: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        ἀκούω: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής 

·        παρανομῶ: β΄ ενικό ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής 

·        ἐλπίζω: γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού ενεργητικής φωνής 

·        ἱδρύω: β΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου μέσης φωνής 

·        εὐχομαι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού μέσης φωνής 

·        πείθω: γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής 

·        σῴζω: γ΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2



Στον παρακάτω πίνακα να αντικαταστήσετε τους τύπους της οριστικής στην υποτακτική και τους τύπους της υποτακτικής στην οριστική.

Οριστική

Υποτακτική

φυλάττεις

 

ἤλλαξαν

 

ἐρρίψατε

 

ἐσμέν

 

ἔπραξα

 
 

κηρύξωμεν

 

δικάζητε

 

εὑρίσκωμεν

 

λανθάνωσιν

 

ἦτε


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3


Συμπληρώστε τα κενά με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους, όπως ζητούνται στις παρενθέσεις.

α) Ἐὰν τὸν ἀγρὸν ........... (σκάπτω, β΄ πληθ. υποτ. αορ), θησαυρὸν ........... (εὑρίσκω, β΄ πληθ. οριστ. μέλλ.).

β) Οὐ πάντα ἐλεύθεροι ........... (εἰμί, γ΄ πληθ. οριστ. ενεστ.) οἱ Ἕλληνες∙ ........... (εἰμί, γ΄εν. οριστ. ενεστ.) γὰρ αὐτοῖς δεσπότης νόμος.

γ) Οἰ ἄφρονες, κἂν μὴ κακῶς ........... (πράττω, γ΄πληθ. υποτ. ενεστ), ταράττονται.

δ) Ἐκ τοῦ λιμένος πρὸς τὸ πέλαγος τὰ πλοῖα ........... (ἀνάγονται, γ΄πληθ. οριστ. παρατ.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4



Να σχηματίσετε τον μέλλοντα και τον αόριστο της οριστικής των παρακάτω ρημάτων (φωνηεντόληκτα, ουρανικόληκτα, χειλικόληκτα, οδοντικόληκτα)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΘΕΜΑ

ΜΕΛΛΩΝ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

κελεύω

θ. κελευ-

   

διώκω

θ. διώκ-

   

φυλάττω

θ. φυλάκ-

   

ἀλλάττω

θ. αλλάγ-

   

βλάπτω

θ. βλάβ-

   

γράφω

θ. γράφ-

   

πέμπω

θ. πέμπ-

   

πείθω

θ. πείθ-

   

πίπτω

θ. πίπτ-

   

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                                                                     

panelinio diktio ka8igiton

               

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!