Λύκειο

Ανάπτυξη παραγράφου

<Κατεβάστε το PDF(Αθανασοπούλου Σοφία)

 

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου  (Θεμιστοκλέους Θάλεια)

 

Όπως έχουμε ήδη μάθει, η παράγραφος αποτελείται από 3 συστατικά μέρη :

-Θεματική περίοδος : Είναι η περίοδος που περικλείει το κύριο θέμα της παραγράφου.

-Λεπτομέρειες : Αναπτύσσουν την θεματική περίοδο.

-Περίοδος κατακλείδα : Ανακεφαλαιώνει/ συνοψίζει τα βασικά σημεία της παραγράφου.

 

Οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσεται η παράγραφος είναι :

  1. Με τη χρήση παραδειγμάτων : Μιλάμε για συγκεκριμένα παραδείγματα, που επιβεβαιώνουν την θεματική περίοδο.
  2. Με σύγκριση- αντίθεση : Επισημαίνουμε τις ομοιότητες ή τις διαφορές ανάμεσα σε δύο πρόσωπα,φαινόμενα, ιδέες θεσμούς, που μας υποδεικνύει η θεματική περίοδος.

Σημείωση : Η παράγραφος οργανώνεται με δύο τρόπους : ή περιγράφεται αναλυτικά η μια έννοια και μετά συγκρίνεται με μια άλλη, ή οι δύο έννοιες συγκρίνονται σημείο προς σημείο.

  1. Αιτιολόγηση : Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η θεματική περίοδος που μας παρακινεί να ρωτήσουμε «γιατί ?» π.χ. Η άθληση δεν βοηθάει μόνο στην βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης, αλλά και στην κοινωνικοποίηση μας. Όταν κάποιος συμμετέχει σε ένα άθλημα, γνωρίζει νέους ανθρώπους, γίνεται μέλος μια ομάδας και μαθαίνει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.
  2. Ορισμός : Παραθέτουμε τα ουσιώδη γνωρίσματα μιας έννοιας, την ορίζουμε σύμφωνα με το λεξικό. Πχ : Εργασία είναι η σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να παράγει έργο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.
  3. Η διαίρεση : Στην περίπτωση αυτή διαιρούμε  μια έννοια σε επιμέρους στοιχεία (πχ. ο πρώτος τρόπος… ο δεύτερος τρόπος κ.α.)
  4. Με συνδυασμό μεθόδων.

 Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in