Λύκειο

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.      Η ιστορία είναι η επιστήμη που καταγράφει με χρονολογική σειρά την πορεία των γεγονότων, τα οποία αναφέρονται σε ένα ανθρώπινο σύνολο μιας ορισμένης χρονικής περιόδου; ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ

 

2.      Η πρωτοτυπία των Ελλήνων έγκειται:

Α) στο ότι ξεχώριζαν τα φανταστικά γεγονότα από τα πραγματικά.

Β) στο ότι απαθανάτιζαν κατορθώματα σε μνημειώδεις επιγραφές.

Γ) στο ότι το ενδιαφέρον περιοριζόταν μόνο στους αξιωματούχους.

 

3.      Ο Ηρόδοτος καταγράφει ιστορικά γεγονότα σε συνδυασμό με (παραπάνω από μία ερωτήσεις μπορεί να είναι σωστές):

Α) λογοραφία

Β) φιλοσοφία

Γ) γεωγραφία

Δ) εθνογραφία

 

4.      Ποια ήταν τα πρότυπα του Ξενοφώντα (παραπάνω από μια ερωτήσεις μπορεί να είναι σωστές):

Α) Αγησίλαος

Β) Πλάτωνας

Γ) Σωκράτης

Δ) Περικλής

Ε) Θουκυδίδης

 

5.      Στα ιστορικά βιβλία του Ξενοφώντα ανήκουν (παραπάνω από μια ερωτήσεις μπορεί να είναι σωστές):

Α) Συμπόσιον

Β) Κύρου Παιδεία

Γ) Ελληνικά

Δ) Περί Ιππικής

 

 

 

6.      Στα διδακτικά βιβλία του Ξενοφώντα ανήκουν (παραπάνω από μια ερωτήσεις μπορεί να είναι σωστές):

Α) Ιππαρχικός

Β) Απολογία Σωκράτους

Γ) Λακεδαιμονίων Πολιτεία

 

7.      Στα Σωκρατικά βιβλία ανήκουν (παραπάνω από μια ερωτήσεις μπορεί να είναι σωστές):

Α) Ιέρων

Β) Οικονομικός

Γ) Αγησίλαος

Δ) Πόροι ή Περί Προσόδων

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in