Λύκειο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 16-17

 1. «Λύσανδρος δὲ ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν»: Γιατί ο Λύσανδρος προσπαθεί να αποκλείσει τον αθηναϊκό στόλο από τον Ελλήσποντο; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση):

(α) Για να αποκόψει τον αθηναϊκό στόλο από ενισχύσεις που στάθμευαν στον Ελλήσποντο.

 (β) Για να εξασφαλίσει νέες πηγές εφοδιασμού για τη Σπάρτη.

(γ) Για να αποκόψει την Αθήνα από τις πηγές εφοδιασμού (ιδαίτερα σιτηρών) από τον Ελλήσποντο.

 1. (α) ὁρμώμενοι: Ε.Α. στο γ΄ ενικό πρόσωπο ΕΝΣ της ίδιας φωνής: Οριστική _________________ Απαρέμφατο _________________ Υποτακτική _________________ Μετοχή _________________ Ευκτική _________________ _________________ Προστακτική _________________ _________________

(β) [εποίουν: Ε.Α. στο β΄ πληθ. πρόσωπο ΕΝΣ της ίδιας φωνής: Οριστική _________________ Απαρέμφατο _________________ Υποτακτική _________________ Μετοχή _________________ Ευκτική _________________ _________________ Προστακτική _________________ _________________

 1. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν είναι λάθος: (α) παρεσκευάζοντο: γ΄ πληθ. πρόσωπο ΕΝΣ του ρ. παρασκευάζομαι (Σ - Λ)

β) προσείλοντο: γ΄ πληθ. πρόσωπο ΑΟΡ β΄ του ρ. προσαιρέομαι-οῦμαι (Σ - Λ)

 (γ) τὰς ἀφεστηκυίας: αιτ. πληθ. του θηλυκού μετοχής ΠΡΚ (Σ - Λ)

 1. Να συμπληρωθούν οι πτώσεις που ζητούνται:

(α) [αφεστηκυίας πόλεις Ενικός Ονομ. ________________________ __________________________ Γεν. ________________________ __________________________ Δοτ. ________________________ __________________________ Αιτ. ________________________ __________________________ Κλητ. ________________________ __________________________

(β) ναυμαχίαν Πληθυντικός Γεν. ________________________ __________________________ Δοτ. ________________________ __________________________ Αιτ. ________________________ __________________________

(γ) ]ορμώμενοι Ενικός - Πληθυντικός Γεν. ________________________ Δοτ.___________________Αιτ.__________________________________________________

 1. καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο: Να αναγνωριστεί γραμματικά ο υπογραμμισμένος τύπος: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
 2. Να βρεθούν 3 απλές (όχι σύνθετες) λέξεις της Νέας Ελληνικής ετυμολογικά συγγενείς με το ρ. πλέω. __________________________________________________________________________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 18-21

 1. Τι σήμαινε η κατάληψη της Λαμψάκου από τον Λύσανδρο (α) για τους Αθηναίους, (β) για τους Σπαρτιάτες; Να αξιολογήσετε τη στρατηγική αυτή κίνηση του Σπαρτιάτη ναυάρχου:

(α) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

 

 (β) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Αξιολόγηση ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

 1. Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται: (α) παρῆσαν (β΄ και γ΄ ενικό προστ. ΕΝΣ) ____________ _____________ (β) παρέπλει (β΄ και γ΄ πληθ. οριστ. ΕΝΣ) ____________ _____________ (γ) ἡγεῖτο (α΄ και γ΄ ενικό υποτ. ΕΝΣ) ____________ _____________ (δ) αἱροῦσι (β΄ και γ΄ ενικό ευκτ. ΑΟΡ β΄) ____________ _____________ (ε) ]ωρμίσαντο (β΄ και γ΄ ενικό οριστ. ΕΝΣ) ____________ _____________ (στ) [αριστοποιουμένοις (β΄ πληθ. προστ. ΕΝΣ) ____________ (ζ) {επλευσαν (β΄ ενικό και β΄ πληθ. προστ. ΕΝΣ) ____________ _____________
 2. Να βάλετε σε κύκλο το (Σ), αν ο γραμματικός χαρακτηρισμός είναι σωστός, και το (Λ), αν είναι λάθος: [ανήγοντο: β΄ πληθ. ΠΡΤ του ρ. ἄγομαι (Σ - Λ)

[ανήχθησαν: γ΄ πληθ. οριστ. παθ. ΑΟΡ του ρ. [ανάγομαι (Σ - Λ)

προσβαλόντες: μετοχή ΑΟΡ β΄ του ρ. βάλλω (Σ - Λ)

 1. τὰ ἐλεύθερα σώματα πάντα Ενικός Πληθυντικός Γεν. ________________________ __________________________ Δοτ. ________________________ __________________________ Αιτ. ________________________ __________________________

ναυσίν Ενικός Πληθυντικός Γεν. ________________________ __________________________ Δοτ. ________________________ __________________________ Αιτ. ________________________ __________________________

 1. Να συνδέσετε τα επιρρήματα (αριστερή στήλη) του αποσπάσματος με την επιρρηματική σημασία (δεξία στήλη) που εκφράζουν:

 Επιρρήματα 1) ενταυθα 2) εκειθεν 3) ευθύς 5) ταύτη

              Σημασίες α) Τόπος β) Χρόνος γ) Τρόπος δ) Σκοπός ε) Αιτία στ) Ποσό

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 22-24

 1. Ο Λύσανδρος δεν αντιμετώπιζε τους Αθηναίους άμεσα, αλλά τηρούσε στάση αναμονής. Γιατί; (Επιλέξτε τη σωστή απάντηση): (α) Επειδή φοβόταν την ήττα. (β) Επειδή δεν διέθετε ικανό στόλο. (γ) Επειδή σκεφτόταν να τους αιφνιδιάσει. (δ) Επειδή περίμενε να επιτεθούν εκείνοι πρώτοι.
 2. παραβάλλων: Να μεταφερθεί στον ΑΟΡ β΄: …………………….
 3. απέπλευσεν: Να κλιθεί η οριστ. ΕΝΣ και ΠΡΤ
 4. Αθηναιοι Ενικός Πληθυντικός Γεν. _________________ __________________ Δοτ. _________________ __________________ Αιτ. _________________ __________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. Ι 25-26

 1. Να γραφούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού οι τύποι: κατιδών ___________________________ των τειχων ___________________________ ορμουντας ___________________________ των νεων ___________________________ τους πολεμίους ___________________________ λιμένα ___________________________ πόλιν ___________________________ εκεινον ___________________________
 2. Να συμπληρώσετε τα κενά με απλές ή σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής ετυμολογικά συγγενείς με το ουσιαστικό ]η ναυς: (α) Ο Λύσανδρος ήταν ____________________ του Σπαρτιατικού στόλου. (β) Ο ________________ των πλοίων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. (γ) Ο στόλος μετά τη ναυμαχία επέστρεψε στον _________________ όπου επισκευάστηκαν τα πλοία που είχαν υποστεί ζημιές. (δ) Τα σύγχρονα ____________________ είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή τον εξοπλισμό και τη συντήρηση πλοίων.

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙ 3-4

(α) Τι ήταν η Πάραλος; ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (β) Τι ήταν τα Μακρά Τείχη; ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (γ) Τι ήταν η εκκλησία του δήμου; ________________________________________________________________________ _________________________________

 1. Να διαγράψετε τους λανθασμένους γραμματικούς χαρακτηρισμούς:

(α) {οντων: ουσιαστικό - μετοχή

(β) πλείω: ουσιαστικό - επίθετο

(γ) λέγοι: ουσιαστικό - ρήμα – μετοχή

(δ) τίς: άρθρο - αντωνυμία – πρόθεση

 (ε) [ιέναι: ουσιαστικό - άρθρο - απαρέμφατο

 1. . Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στην παρένθεση: (α) {οντων (β΄ εν. και β΄ πληθ. ευκτ. ΑΟΡ) _________ _________ (β) πέμψαι (γ΄ εν. και γ΄ πληθ. οριστ. ΠΡΚ) _________ _________ (γ) βουλόμενοι (β΄ εν. και γ΄ πληθ. οριστ. παθ. ΑΟΡ) _________ _________ (δ) πεμφθείς (β΄ εν. και β΄ πληθ. οριστ. ΠΡΚ εν. φωνής) _________ _________ (ε) ]ομολογήσειν (α΄ εν. και β΄ πληθ. οριστ. ΑΟΡ) _________ _________ (στ) κατέχοι (β΄ εν. και β΄ πληθ. ευκτ. ΜΕΛ) _________ _________
 2. μηνας Ενικός Πληθυντικός Γεν. ____________________ ____________________ Δοτ. ____________________ ____________________ Αιτ. ____________________ ____________________

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 11-12

 1. Να περιγράψετε σε λίγες γραμμές την πολιτική τακτική που ακολούθησαν οι τριάκοντα:

 

 

 

 

 1. Να επισημάνετε τη σωστή απάντηση:
 2. Ο τύπος ηρξαντο είναι χρόνου: (α) ΠΡΤ (β) ΑΟΡ α΄ (γ) ΑΟΡ β΄ (δ) ΥΠΡ
 3. Ο τύπος ηδεσαν είναι χρόνου: (α) ΠΡΤ (β) ΑΟΡ α΄ (γ) ΥΠΡ
 • Ο τύπος ελαβον είναι χρόνου: (α) ΠΡΤ (β) ΑΟΡ α΄ (γ) ΑΟΡ β΄

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 50-51

 1. ανήρ Ενικός Πληθυντικός Ονομ. _____________________ ______________________ Γεν. _____________________ ______________________ Δοτ. _____________________ ______________________ Αιτ. _____________________ ______________________ Κλητ. _____________________ ______________________

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» κεφ. ΙΙΙ 52-54

 1. ειπεν Οριστική _________________ Απαρέμφατο _______________ Υποτακτική _________________ Μετοχή _______________ Ευκτική _________________ _______________ Προστακτική _________________ _______________
 2. κηρυξ Ενικός Πληθυντικός Ονομ. __________________ __________________ Γεν. __________________ __________________ Δοτ. __________________ __________________ Αιτ. __________________ __________________ Κλητ. __________________ __________________ (γ) ονομα Ενικός Πληθυντικός Ονομ. __________________ __________________ Γεν. __________________ __________________ Δοτ. __________________ __________________ Αιτ. __________________ __________________ Κλητ. __________________ __________________ (δ) εστία Ενικός Πληθυντικός Ονομ. __________________ __________________ Γεν. __________________ __________________ Δοτ. __________________ __________________ Αιτ. __________________ __________________ Κλητ. __________________ __________________
 3. Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (και στους δύο αριθμούς):

 (α) ανθρώπους Ενικός Πληθυντικός Γεν. __________________ __________________ Δοτ. __________________ __________________ Αιτ. __________________ __________________

(β) [εγχειρίδια Ενικός Πληθυντικός Γεν. __________________ __________________ Δοτ. __________________ __________________ Αιτ. __________________ __________________

(γ) μεγάλ?η Ενικός Πληθυντικός Γεν. __________________ __________________ Δοτ. __________________ __________________ Αιτ. __________________ __________________

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in