Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαγώνισμα 5

1.  Συμπληρώστε τον πίνακα στον τύπο που δίνεται .

(μην αλλάξετε ούτε τύπο , ούτε γένος , ούτε αριθμό )

 

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

Πολύ (επίρρημα)

 

 

Πρώτα (επίρρημα)

 

 

ευθύς

 

 

Εύκολα (επίθετο)

 

 

 

2. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στο πρόσωπο και στο χρόνο που σας δίνεται .

πήρατε, κρυώνεις

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω τύπων στο πρόσωπο που σας δίνεται .

χτυπιόσουν , κλείστηκαν .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις στις παρακάτω προτάσεις και να προσδιοριστεί ο συντακτικός τους ρόλος ( είδος, εισαγωγή, εκφορά , συντακτική λειτουργία )

Με ρώτησε πότε θα του επιστρέψεις τα χρήματα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κάποιοι παραδεχτήκαν ότι αγνοούσαν το θέμα

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πρέπει να μάθει όλη την αλήθεια

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πάντα το φοβόμουν αυτό , μήπως δεν τα καταφέρει .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο δάσκαλος εξετάζει αν υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός στο πλαίσιο του σχολείου .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν ξέρω γιατί κλαις .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              

 

 
 
 
 
 
 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in