Ε-SHOP ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 7, ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΗΛ. 2105982042

Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαγώνισμα 15 : Μουσική

ΤΕΣΤ 15

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ήταν ένας φτωχός με πολλά παιδιά και δούλευαν με τη γυναίκα του όλη μέρα. Κάθε βράδυ που ήταν κουρασμένοι, ήθελαν να φάνε το ψωμάκι τους ήσυχα κι αγαπημένα, κι έπειτα να πιάσει ο πατέρας τη λύρα του, να χορεύουν τα παιδιά και να περνούν ζωή αγγελική.

Δίπλα καθόταν ένας πλούσιος, και σαν άκουε κάθε βράδυ τα γέλια και τις χαρές του φτωχού, παραξενευόταν:

«Πώς εγώ μαθές1 να μην είμαι ευχαριστημένος κι αναπαμένος σαν αυτόν, όλη μέρα αξίνα2 και το βράδυ γλέντι;»

Λέει:

 «Να του δώσω θέλω γρόσια3 , να δω τι θα κάνει.»

Πάει βρίσκει το φτωχό, του λέει:

«Επειδή σε ξέρω τίμιο άνθρωπο, να, σου δίνω χίλια γρόσια ν’ ανοίξεις πραμάτεια4 , ό,τι θες, κι αν πλουτίσεις, μου τα δίνεις, ειδεμή σου τα χαρίζω.»

 Όλη μέρα πια, ο φτωχός συλλογιζόταν τι να κάνει τόσα γρόσια. Τα φέρνει από δω, τα φέρνει από κει…

«Ν’ ανοίξω πραματευτάδικο; Να τα βάλω στον τόκο; Να πάρω αμπελοχώραφα;»

 Έρχεται το βράδυ, ούτε λύρα να πιάσει, μιλιά τσιχ5 δεν έκαναν τα παιδιά του. Να γελάσουν, τα μάλωνε· όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι από τη συλλογή6 . Την άλλη μέρα, ούτε σε μεροκάματα να πάει, ούτε πουθενά έξω από τη συλλογή. Τον ερωτά η γυναίκα του τι έχει. Προσπαθεί να τον κάνει να γελάσει· αυτός τη μάλωσε, να τον αφήσει ήσυχο.

O πλούσιος, περνά μια βραδιά, περνά άλλη, περνούν τρεις, ούτε λύρα πια άκουε ούτε γέλια, ούτε χορό των παιδιών.

Το πρωί βλέπει το φτωχό κι έρχεται:

 «Να, χριστιανέ, τα γρόσια σου, κι ούτε αυτά θέλω ούτε τη σκοτούρα τους.»

 Από τότε, πάλι χαρούμενος στο σπίτι του, ο φτωχός έπαιζε τη λύρα, χόρευαν τα παιδιά του, σαν και πρώτα, και το άλλο πρωί στη δουλειά.

 Ελληνικά παραμύθια, εκλογή Γ.Α. Μέγας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

1.μαθές: βέβαια, πράγματι 2.αξίνα: εργαλείο για σκάψιμο 3.γρόσια: χρήματα 4.πραμάτεια: εμπορικό κατάστημα 5.τσιχ: κιχ 6.συλλογή: σκέψη, προβληματισμός

 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.
  • Ο στόχος του αφηγητή είναι:

 Α. να κατατοπίσει το κοινό του

Β. να φοβίσει το κοινό του

Γ. να ενημερώσει το κοινό του για τα δρώμενα

Δ. να διδάξει το κοινό του

  • «Ήταν ένας φτωχός με πολλά παιδιά»:

Η πρόταση του κειμένου είναι:

Α. απλή πρόταση

Β. επαυξημένη πρόταση

 Γ. δευτερεύουσα πρόταση

 Δ. ελλειπτική πρόταση

  • «σαν άκουε κάθε βράδυ τα γέλια και τις χαρές του φτωχού»:

 Η συγκεκριμένη πρόταση του κειμένου είναι:

 Α. χρονική πρόταση

Β. κύρια πρόταση

Γ. παρομοίωση

 Δ. αιτιολογική πρόταση

  • «αυτός τη μάλωσε, να τον αφήσει ήσυχο»:

 Η υπογραμμισμένη πρόταση του κειμένου είναι:

Α. βουλητική πρόταση

Β. κύρια πρόταση

 Γ. τελική πρόταση

Δ. συμπερασματική /αποτελεσματική πρόταση

  • «Πώς εγώ μαθές να μην είμαι ευχαριστημένος κι αναπαμένος σαν αυτόν»:

Τι μέρος του λόγου είναι η υπογραμμισμένη λέξη;

Α. ουσιαστικό

 Β. επίθετο

 Γ. ουσιαστικοποιημένο επίθετο

Δ. μετοχή

  • «έπειτα να πιάσει ο πατέρας τη λύρα του, να χορεύουν τα παιδιά»:

Η σύνδεση των προτάσεων είναι:

Α. παρατακτική

Β. υποτακτική

Γ. ασύνδετο σχήμα

 Δ. πολυσύνδετο σχήμα

  • «να δω τι θα κάνει»:

Η πρόταση του κειμένου που υπογραμμίζεται είναι:

Α. αιτιολογική

Β. κύρια ερωτηματική

Γ. πλάγια ερωτηματική

 Δ. ερωτηματική


 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ποια αλλαγή στα συναισθήματα του ήρωα διαπιστώνετε, από τη στιγμή που ο πλούσιος του πρόσφερε τα γρόσια; Πού οφείλεται η συγκεκριμένη αλλαγή; [Να απαντήσετε σε κείμενο πέντε (5) σειρών.]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από έρευνα σε δημοτικά της Αττικής

Έρευνα των Βούλγαρη Ε. και Σιτώση Γ. η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Hellenic Journal of Music, Education, and Culture.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 185 παιδιά δημοτικών σχολείων της Αθήνας ηλικίας 8 έως 11 ετών και διήρκεσε 6 μήνες απέδειξε ότι η εκμάθηση ενός τραγουδιού και η ακρόαση ενός δημοφιλούς τραγουδιού δημιουργούν στους μαθητές θετικά συναισθήματα με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της βραχυπρόθεσμης μνήμης τους σε αριθμούς.

Παρατηρώντας την παραπάνω έρευνα να γράψετε ένα άρθρο (200 λέξεων) όπου θα αναφερθείτε στον ρόλο της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προτείνετε τρόπους που αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!