Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαγώνισμα 6 : Φιλία

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια 

Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς και είχε στο κεφάλι του ένα κερατάκι. Το είχε πολύ κρυφό, μα πώς να το κρύψει και από τον κουρέα του;

  Κάθε φορά όμως που πήγαινε να του κόψει τα μαλλιά, ο βασιλιάς τον φοβέριζε να μην το πει σε κανένα, γιατί θα του πάρει το κεφάλι.

  Άλλος κανένας δεν το ήξερε εκτός από τον κουρέα του βασιλιά.

  Ο κουρέας δεν μπορούσε να βαστάξει το μυστικό, μα φοβόνταν πάλι. Τι να κάνει; Πού να το ειπεί;

  Πήγε σ’ ένα πηγάδι, έσκυψε αποπάνω και φώναξε μ’ όλη του την καρδιά: Ο βασιλιάς έχει κερατάκι!

  Ύστερα από λίγον καιρό το πηγάδι ξεράθηκε, και φύτρωσε μέσα του μια καλαμιά. Η καλαμιά μεγάλωσε και μια μέρα πέρναγεν ένας τσοπάνης, έκοψε την καλαμιά κι έκανε μια φλογέρα και την έπαιζε. Μα η φλογέρα έλεγε: Μπι, μπι, ο βασιλιάς έχει κερατάκι, ο βασιλιάς έχει κερατάκι!

  Το άκουσεν ένας, το άκουσεν άλλος, το έμαθεν όλη η χώρα, έφτασε και στ’ αυτιά του βασιλιά.

  Στέλνει ο βασιλιάς, φωνάζει τον κουρέα.

  – Πού τον είπες αυτόν το λόγο; τον ρωτάει.

  Ο καημένος ο κουρέας ορκιζόταν πως δεν το είπε σε κανένα. Μόνο μια φορά, λέει, δεν βάσταξα και πήγα και το είπα μέσα στο πηγάδι.

  Φωνάζουν και τον τσοπάνη κι αυτός μαρτύρησε πως τη φλογέρα την έκαμε από ένα καλάμι που βγήκε μέσα στο πηγάδι. Έτσι φανερώθηκε πως κάποτε ριζώνουν και τα λόγια.

 

(από το βιβλίο: Γ.Α. Μέγας, Ελληνικά Παραμύθια, A΄, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας» I.Δ. Kολλάρου & Σιας A.E., 1994)

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Τι διδάσκει το παραπάνω παραμύθι ;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο παραμύθι .

___________________________________________________________________________

  1. Να εντοπίσετε τις προτάσεις και να χαρακτηρίσετε τον τρόπο σύνδεσης τους:

α. δεν βάσταξα και πήγα και το είπα μέσα στο πηγάδι

___________________________________________________________________________

β. Έτσι φανερώθηκε πως κάποτε ριζώνουν και τα λόγια.

___________________________________________________________________________

 γ. Ο καημένος ο κουρέας ορκιζόταν πως δεν το είπε σε κανένα.

___________________________________________________________________________

  1. Στην πρώτη δημοτικού έφτιαξαν αυτό το χαρτόνι και στόλισαν την τάξη τους .Με αφορμή αυτή την κατασκευή σας ζητήθηκε να κάνετε μια ομιλία στην πρώτη δημοτικού και να μιλήσετε για τις προϋποθέσεις της αληθινής και γνήσιας φιλίας καθώς και για την προσφορά της στον άνθρωπο.

( 150 λέξεις)

 

 

 

 

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!