Γραμματική

Επίθετο

-ος, -η, -ο

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

ο

του

τον


-

καλός

καλού

καλό


καλέ

η

της

τη(ν)


-

καλή

καλής

καλή


καλή

το

του

το


-

 

καλό

καλού

καλό

καλό

 

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους


-

καλοί

καλών

καλούς


καλοί

οι

των

τις


-

καλές

καλών

καλές


καλές

τα

των

τα


-

καλά

καλών

καλά


καλά

 

-ος, -α, -ο

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

 

ο

του

τον

-

νέος

νέου

νέο

νέε

 

η

της

τη(ν)

-

 

νέα

νέας

νέα

νέα

 

το

του

το

-

 

νέο

νέου

νέο

νέο

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους


-

νέοι

νέων

νέους

νέοι

οι

των

τις


-

νέες

νέων

νέες

νέες

τα

των

τα


-

νέα

νέων

νέα

νέα

 

-ος, -ιά / -ή, -ο

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

 

ο

του

τον  

-

 

ξανθός

ξανθού

ξανθό

ξανθέ

 

η

της

τη(ν)


-

 

ξανθιά

ξανθιάς

ξανθιά

ξανθιά

 

ξανθή

ξανθής

ξανθή

ξανθή

 

το

του

το


-

 

ξανθό

ξανθού

ξανθό

ξανθό

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους


-

ξανθοί

ξανθών

ξανθούς

ξανθοί

οι

των

τις


-

ξανθιές

ξανθιών

ξανθιές

ξανθιές

ξανθές

ξανθών

ξανθές

ξανθές

τα

των

τα


-

ξανθό

ξανθού

ξανθό

ξανθό


-ής, -ιά, -ί

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

 

ο

του

τον  

-

θαλασσής

θαλασσιού / θαλασσή

θαλασσή

θαλασσή

 

η

της

τη(ν)


-

 

θαλασσιά

θαλασσιάς

θαλασσιά

θαλασσιά

 

το

του

το


-

 

θαλασσί

θαλασσιού

θαλασσί

θαλασσί

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους


-

θαλασσιοί

θαλασσιών

θαλασσιούς

θαλασσιοί

οι

των

τις


-

θαλασσιές

θαλασσιών

θαλασσιές

θαλασσιές

τα

των

τα


-

θαλασσιά

θαλασσιών

θαλασσιά

θαλασσιά

 

-ύς, -ιά, -ύ

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

 

ο

του

τον
 
-

 

βαθύς

βαθιού / του βαθύ

βαθύ

βαθιέ

η

της

τη(ν)


-

βαθιά

βαθιάς

βαθιά

βαθιά

το

του

το


-

βαθύ

βαθιού

βαθύ

βαθύ

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους


-

βαθιοί

βαθιών

βαθιούς

βαθιοί

οι

των

τις


-

βαθιές

βαθιών

βαθιές

βαθιές

τα

των

τα


-


βαθιά

βαθιών

βαθιά

βαθιά

 

 

-ης, -α, -ικο

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

 

ο

του

τον

-

 

γκρινιάρης

γκρινιάρη

γκρινιάρη

γκρινιάρη

 

η

της

τη(ν)


-

 

γκρινιάρα

γκρινιάρας

γκρινιάρα

γκρινιάρα

 

το

του

το


-

 

γκρινιάρικο

γκρινιάρικου

γκρινιάρικο

γκρινιάρικο

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους


-

γκρινιάρηδες

γκρινιάρηδων

γκρινιάρηδες

γκρινιάρηδες

οι

των

τις


-

γκρινιάρες

-

γκρινιάρες

γκρινιάρες

τα

των

τα


-

γκρινιάρικα

γκρινιάρικων

γκρινιάρικα

γκρινιάρικα

 

-ων, -ουσα, -ον

Αρσενικό    Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

ο

του

τον

-


επείγων

επείγοντος

επείγοντα

επείγων

η

της

τη(ν)

-


επείγουσα

επείγουσας

επείγουσα

επείγουσα

το

του

το

-

επείγον

επείγοντος

επείγον

επείγον
Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους

-

 

επείγοντες

επειγόντων

επείγοντες

επείγοντες

 

οι

των

τις

-

επείγουσες

επειγουσών

επείγουσες

επείγουσες

τα

των

τα

-

επείγοντα

επειγόντων

επείγοντα

επείγοντα

 

-ης, -ης, -ες

 

Αρσενικό   - Θηλυκό  Ουδέτερο 
Ενικός αριθμός

ο / η

του / της

τον / τη(ν)

-

ακριβής

ακριβούς

ακριβή

ακριβή

το

του

το

-

 

ακριβές

ακριβούς

ακριβές

ακριβές

Πληθυντικός αριθμός

οι

των

τους / τις

-

ακριβείς

ακριβών

ακριβείς

ακριβείς

τα

των

τα

-

 

ακριβή

ακριβών

ακριβή

ακριβή

 


 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in