Ορθογραφία

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας ουσιαστικών

α. Έννοιες σε -εια, -οια, -ια

i) Γράφονται με -εια οι λέξεις που προέρχονται από ρήματα σε -εύω π.χ. γιατρειά < γιατρεύω, δουλειά < δουλεύω, αλαζονεία < αλαζονεύομαι

ii) Γράφονται με -εια οι προπαροξύτονες λέξεις π.χ. αλήθεια, συνήθεια, αναίδεια

iii) Γράφονται με -οια οι λέξεις που έχουν ως β΄ συνθετικό τις λέξεις νους, βους, πνέω, ρέω, πλέω.

π.χ. άνοια, παράνοια, Εύβοια, άπνοια, απόρροια, άπλοια.

iv) Γράφονται με -ία τα παροξύτονα θηλυκά π.χ. λειτουργία, ανοησία

ν) Γράφονται με -ια όσα έχουν κατάληξη με καταχρηστικό δίφθογγο π.χ. αρρώστια, περηφάνια.

νι) [Γράφεται με -ιά το θηλυκό  επιθέτων σε -ύς, -ιά, -ύ π.χ. βαθύς, βαθιά, βαθύ]

β. Θηλυκά ουσιαστικά σε -ος

i) Τα θηλυκά σε -ος μένουν αρχαιόκλιτα π.χ. η μέθοδος, οι μέθοδοι

ii) Στην αιτιατική αποβάλλουν το τελικό -ν.

iii) Κλίνονται ως εξής:

η μέθοδος                  οι μέθοδοι

της μεθόδου              των μεθόδων

την μέθοδο                τις μεθόδους

        μέθοδος                    μέθοδοι

γ. ουσιαστικά σε ω 

Τα ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορια έχουν μονο ενικό αριθμό και είναι οξύτονα και παροξύτονα . Τονιζονται στην ίδια συλλαβή σε όλες τις πτώσεις . Διακρίνονται σε 2 κατηγορίες :

Γενική 

-σε ως και -ους 

-σε ως 

 

η πειθώ                                η Μάρω

της πειθώς / ους               της Μάρως

την πειθώ                           την Μάρω

       πειθώ                                 Μάρω

 

Σύμφωνα με το ουσιαστικό '' πειθώ '' κλείνονται όσες λέξεις προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά π.χ. Φειδώ. Οι λέξεις της νέας ελληνικής κλίνονται σύμφωνα με το ουσιαστικό ''Μάρω''

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in