Ορθογραφία

Κτήριο ή Κτίριο


Είναι μία από τις αλλαγές τής ορθογραφίας που έχει προτείνει ο Μπαμπινιώτης, μεταξύ άλλων στο λεξικό του, βάσει μιας πιο ορθής ετυμολόγησης.

Η λέξη γραφόταν με γιώτα επειδή αναγόταν στο ρ. κτίζω. Ο Μπαμπινιώτης παρατηρεί πως "το ρ. κτίζω δεν μπορεί να δώσει παράγωγα με ανύπαρκτη κατάληξη -ριο. Το κτίζω θα μπορούσε μόνο να δώσει κτιστήριο (πβ. φροντίζω – φροντιστήριο, καθαρίζω – καθαριστήριο, σκαλίζω – σκαλιστήρι(ο) κ.τ.ό.), τύπος που ούτε αυτός μαρτυρείται να υπάρχει." 


Ο Σαραντάκος, πάντως, σημειώνει: 
"Έπειτα, δεν είναι ακριβές ότι δεν μαρτυρείται λέξη ‘κτιστήριο’ αφού βρίσκω ‘κτιστήριν’ στο Μεσαιωνικό λεξικό του Κριαρά (απαντά στο έμμετρο μυθιστόρημα Ιμπέριος και Μαργαρώνα) Δηλαδή, δεν αποκλείεται εντελώς το κτίριο να έχει προκύψει από απλολογία του ‘κτιστήριο’ υπό την επιρροή του ‘κτίσμα’."

Φυσικά υπάρχει κι ο αντίλογος αυτών που υποστηρίζουν πως ο τ. κτίριο αποτελεί την καθιερωμένη ιστορική ορθογραφία, που έχει μια μεγάλη διαδρομή μέσ' στον χρόνο, και θα πρέπει να τον κρατήσουμε έτσι.


Εσείς τι επιλέγετε ;

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in