Συντακτικό

Βουλητικές προτάσεις

 

Α. ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

  1. Εξαρτώνται από ρήματα που σημαίνουν : θέλω , μπορώ, προτρέπω , αναγκάζομαι κ.α. ή από περιφράσεις με παρόμοια σημασία : έχω την δύναμη , την ανάγκη  κ.α.

να

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  1. Βρίσκονται κοντά σε απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις που έχουν παρόμοια σημασία με εκείνη των παραπάνω ρημάτων : πρέπει , χρειάζεται , απαγορεύεται , συμβαίνει , είναι ανάγκη κ.α.

 

 

 

(όπως παραπάνω)

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

  1. Βρίσκονται ύστερα από μερικές αντωνυμίες ουδέτερου γένους (και μερικές άλλες λέξεις ) : αυτό , εκείνο κ.α.

 

 

(όπως παραπάνω)

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

  1. Βρίσκονται κοντά σε οποιοδήποτε ρήμα ή κάποιο επίθετο ( μόνο τυπικά είναι βουλητικές)

Πρόθεση + να

Φανερώνουν διάφορες επιρρηματικές σχέσεις : χωρίς να , αντί να , δίχως να …

Επιρρηματικός προσδιορισμός

Έχουν άρνηση μη(ν)

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in