Συντακτικό

Εναντιωματικές - Παραχωρητικές προτάσεις

Α. ΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ

 

Φανερώνουν ισχυρή αντίθεση προς εκείνο που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται , το

οποίο και θεωρείται πραγματικό :

 

Ενώ δεν έχει και σπουδαίες γνώσεις , κάνει πολύ καλά τη δουλειά του

Και που του μίλησα , πάλι δε με αναγνώρισε

 

Εισάγονται με τους συνδέσμους :

Αν και

Ενώ

Μολονότι

Μόλο που

Και που

Που

Και ας κ.λ.π.

 

 

Β. ΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ

 

Φανερώνουν εναντίωση προς αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζεται , το οποίο

όμως δε θεωρείται πραγματικό, αλλά ενδεχόμενο ή και αδύνατο :

 

α. Και αν ακόμη δεχτείς τους όρους τους, πρέπει να διατυπώσεις τις αντιρρήσεις σου .

( Και αν ακόμη δεχτείς : παραχώρηση του ομιλητή σε σχέση με αυτό που πιστεύει .

πρέπει να … αντιρρήσεις σου : ενδεχόμενο ή αδύνατο . )  3

 

β. Δε μ’ επισκέφθηκες ποτέ, ας ήταν και για λίγο

 

Εισάγονται με τους συνδέσμους :

Και αν

Και να

Που να

Να

Ας …και

 

Λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί της εναντίωσης / παραχώρησης . 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in