Βυζαντινολογία

Αυτοκρατορική Ιδέα

Ο βασικός στόχος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν η οικουμενικότητα    , είχε πλήρη κυριαρχία σε Ευρώπη και Μεσόγειο .Ο αυτοκράτορας είχε πλήρη έλεγχο και τον θεωρούσαν ως τον μοναδικό αυτοκράτορα . Πρόκειται για μια ιδέα που μεταπήδησε και στο Βυζάντιο, ακόμα και όταν η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε πέσει σε παρακμή και είχε μειωθεί η δύναμη αλλά και η έκτασή της. Βασικό στοιχείο της ιδέας αυτής αποτελέι ότι ο αυτοκράτορας είναι ο εκλεκτός του Θεού και γενικά όλου του κόσμου . Το Βυζάντιο προσπάθησε να αποκτήσει εκτάσεις και χαμένες περιοχές για να πετύχει την οικομενικότητα , κάτι πολύ δύσκολο που εν τέλει δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in