Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.filologikigonia.gr τίθεται σε λειτουργία, αυστηρώς και αποκλειστικά υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση μόνο εφόσον τους κατανοεί και αποδέχεται πλήρως.

Η εξακολούθηση της χρήσης του www.filologikigonia.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του www.filologikigonia.gr, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους.

To www.filologikigonia.gr προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις.

Αποστολή υλικού προς το www.filologikigonia.gr

Εάν στείλετε υλικό στο www.filologikigonia.gr ή στους διαχειριστές του παραχωρείτε στον www.filologikigonia.gr, στους συνδεόμενους με αυτόν και στους εκπροσώπους του πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.

Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού. Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε τον «Ιστότοπο» και όσους συνδέονται με αυτόν για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παρέχετε.

Σε περίπτωση που απόψεις τρίτων ή έργα πνευματικής ιδιοκτησίας αναδημοσιευτούν στο www.filologikigonia.gr έχουν τεθεί με την άδεια των δικαιούχων ή καλόπιστα, καθώς βρίσκονται ήδη ελευθέρως διαθέσιμα στη δημόσια σφαίρα, για λόγους ενημέρωσης και με σκοπό την ανάδειξη αυτών. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

 

Μέλος που παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση, λαμβάνει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα από διαχειριστή ή συντονιστή. Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί, οι διαχειριστές και συντονιστές του www.filologikigonia.gr διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη.

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με τον «Ιστότοπο» δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από την www.filologikigonia.gr. Ως εκ τούτου, δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με, ή να διαφημιστούν σε αυτή.

Ο www.filologikigonia.gr α) δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον www.filologikigonia.gr 

β) δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με τον www.filologikigonia.gr.

Το www.filologikigonia.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Σήματα

Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των λογοτύπων και επωνυμιών του δικτυακού τόπου www.filologikigonia.gr οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές / συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.filologikigonia.gr αποτελούν μια προσφορά προς τους χρήστες/ επισκέπτες και δεν δύνανται να εκληφθούν ως παραινέσεις συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.filologikigonia.gr καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Μεταβατικές διατάξεις

Το www.filologikigonia.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, για τους δε τελευταίους με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου

Το www.filologikigonia.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά  τμήμα ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες ή διαφημιζόμενους σε  αυτό.

 Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου www.filologikigonia.gr παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in