Λύκειο

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ἱστορίαι 1.138 - Εξάσκηση - Συντακτικές Παρατηρήσεις

ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Ἱστορίαι 1.138

Ην γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι· οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει καὶ οὔτε προμαθὼν ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐπιμαθών, τῶν τε παραχρῆμα δι᾽ ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής· καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε, ὧν δ᾽ ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο· τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχε διάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο. [1.138.4] νοσήσας δὲ τελευτᾷ τὸν βίον· λέγουσι δέ τινες καὶ ἑκούσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ :

φύσεως ἰσχὺν : η δύναμη του πνεύματος/ της ψυχής

διαφερόντως : με διαφορετικό τρόπο

σύνεσις, -εως , συν + ἳημι = συνάντηση

παραχρῆμα = στη στιγμή, αμέσως

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε ενικό – πληθυντικό :

ὁ Θεμιστοκλῆς ,φύσεως, ἰσχὺν ,βουλῆς ,χεῖρας , δυνάμει, μελέτης , τὸν βίον, φαρμάκῳ .

 

 • Να γράψετε τις μετοχές σε ενικό – πληθυντικό και στα 3 γένη :

Δηλώσας, τῶν μελλόντων, τοῦ γενησομένου , νομίσαντα .

 

 • Να γράψετε τις αντωνυμίες σε ενικό – πληθυντικό και να δηλώσετε το είδος τους :

αὐτὸ, οὗτος, ἃ .

 

 • Να σχηματίσετε τα παραθετικά των παρακάτω τύπων του κειμένου :

Βεβαιότατα, μᾶλλον , πλεῖστον , ἄριστος .

 

 • Να γίνει Χρονική Αντικατάσταση των τύπων :

Ην, δηλώσας, θαυμάσαι,  τοῦ γενησομένου , ἐξηγήσασθαι ,αὐτοσχεδιάζειν, ἐγένετο, λέγουσι, ἀποθανεῖν , ὑπέσχετο.

 

 • Να γίνει Εγκλιτική Αντικατάσταση των ρημάτων στον τύπο που ζητείται :
 • τοῦ γενησομένου (γ’ ενικό ίδιου χρόνου)
 • λέγουσι (β’ ενικό, Αορίστου β’, ίδια φωνή)
 • ἀποθανεῖν (γ’ πληθυντικό, ίδιο χρόνο, ίδια φωνή)
 • ὑπέσχετο ( α’ πληθυντικό, Ενεστώτα, ίδια φωνή) .

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 • Ποιητικό αίτιο : προσδιορισμός που δηλώνει κυρίως πρόσωπο και σπάνια πράγμα . Πολλά ρήματα ενεργητικής φωνής είναι παθητικής διάθεσης και δέχονται ποιητικό αίτιο ( πάσχω, δυστυχῶ κ.λπ.). Άλλα ρήματα, αν και είναι παθητικής φωνής έχουν ενεργητική σημασία (φείδομαι κ.λπ) και δε δέχονται ποιητικό αίτιο .

Μτφ : από +αιτιατική

 

 • Μετοχή ως κατηγορούμενο # Κατηγορούμενο : Με το κατηγορούμενο δηλώνεται κάτι μόνιμο, βέβαιο ενώ με την κατηγορηματική μετοχή σε θέση κατηγορουμένου δηλώνεται κάτι προσωρινό (μτφ: τότε, εκείνη την ώρα κ.λπ.)

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                                                                     

panelinio diktio ka8igiton

               

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!