Γυμνάσιο

Μετοχές 2

1. Να γράψετε τις ενεργητικές και παθητικές μετοχές των ρημάτων.

αυξάνω
γερνώ
βλέπω
ανάβω
κάνω
λέ(γ)ω
πλένω
ανατρέφω
τρώ(γ)ω
υφαίνω

 

 

2. Συμπληρώστε με ο ή ω.
αυξάν….ντας, επαιν….ντας, ιδ….μένος, γιν….μένος, καμ….μένος, διδασκ….μένος, περισπ….μένος ειπ….μένος, πι….μένος, καταγγέλλ….ντας, περν….ντας, υποσχ….μένος, στεφαν….μένος παίρν….ντας, φορτ….μένος

 

3. Να χαρακτηριστούν οι μετοχές ως προς το είδος τους (π.χ. χρονική, αιτιολογική κτλ.).
1. Ξημερώνοντας των Φώτων μπήκαμε στην Κορυτσά. 
2. Ήρθε τρέχοντας.
3. Πηγαίνοντας στο σχολείο, συνάντησα τον Κώστα.
4. Αφήνοντας τη δουλειά στη μέση, δε θα κερδίσεις τίποτε.
5. Θαρρώντας πως έχει δίκαιο, άρχισε να διαμαρτύρεται.

6. Πέρασε το ποτάμι κολυμπώντας.

7. Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού λάβαμε διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά.

8.Μην μπορώντας να περπατήσουν άλλο, κάθισαν να αναπαυτούν λιγάκι.

9. Αφήνοντας το κάστρο δεν θα έχουν προς τα πού να πορευτούν.

10. Σαράντα χρόνια φυσώντας δεν μπόρεσα να τον ρίξω τον πύργο.

 

 

4. Nα αναγνωρίσετε το είδος της επιθετικής μετοχής.

1.       Ένα πουλάκι στο ξερό κλαδί κλαίει για το ταίρι του το αποθαμένο, ο παγωμένος ο βοριάς απάνω του, και το ρυάκι κάτω παγωμένο.

2.       Η πόρτα του κάστρου ήταν μανταλωμένη.

3.       Στεκόταν μπροστά του με τα μάτια χαμηλωμένα.

4.       Τον αντρειωμένο μην τον κλαίς.

5.       Το αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των συνεργαζομένων σωματείων.

6.       Άσπρα μαλλιά, τρεμάμενα τα πόδια.

7.       Όλοι τους ήταν χαρούμενοι.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!