Λύκειο

Ασκήσεις γραμματικής 3

§  ΑΣΚΗΣΗ 1Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους των ονομάτων:

Ενικός

Ονομ.:

ἡ γυνὴ

       

Γεν.:

 

..........

τῆς χειρὸς

..........

..........

Δοτ.:

..........

..........

 

..........

..........

Αιτ.:

   

..........

τὸ στάδιον

..........

Κλητ.:

..........

(ὦ) υἱὲ

..........

 

(ὦ) οὖς

 

Πληθυντικός

Ονομ.:

..........

αἱ νῆες

..........

 

Γεν.:

τῶν πυρῶν

..........

τῶν σταθμῶν

 

Δοτ.:

..........

   

..........

Αιτ.:

 

..........

..........

τὰ σῖτα

Κλητ.:

     

..........


 

 

§  ΑΣΚΗΣΗ 2Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού. 

·        τὸν πρεσβευτὴν 

·        τὰ πυρὰ (αιτ.) 

·        ἡ γυνὴ 

·        τῷ μάρτυρι 

·        τῶν κυνῶν 

·        (ὦ) κλεὶς 

·        τὸν λύχνον 

·        τὰ ζυγὰ (ονομ.) 

·        (ὦ) στάδιον


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 3Να μεταφέρετε τις παρακάτω συνεκφορές στις ζητούμενες πτώσεις:

·        ἡ σώφρων γυνὴ
γενική ενικού
δοτική πληθυντικού 

·        πᾶν πῦρ 
δοτική ενικού 
αιτιατική πληθυντικού 

·        ὁ σοφὸς πρεσβευτὴς 
κλητική ενικού 
αιτιατική πληθυντικού 

·        ἡ μέλαινα ναῦς 
αιτιατική ενικού 
γενική πληθυντικού 

·        ἡ χρυσῆ χεὶρ 
δοτική ενικού 
ονομαστική πληθυντικού 

·        τὸ ἄφθονον ὕδωρ 
γενική ενικού 
δοτική πληθυντικού 

·        ὁ ἄφρων μάρτυς 
γενική ενικού 
δοτική πληθυντικού 


 

§  ΑΣΚΗΣΗ 4Να συμπληρώσετε τα κενά των περιόδων με τους τύπους των ονομάτων: γυνή και παῖς, όπως ζητούνται εντός των παρενθέσεων 

α. Ὦ ……..(γυνή, κλ. εν.), ἔφη, ὄνομα δέ σοι τί ἐστίν; 

β. Σύν τε γὰρ ………. (γυνή, δοτ. πληθ.) καὶ …………(παῖς, δοτ.πληθ.) ἐθεώρουν. 

γ. Οὔτε τὸν …… (παῖς, αιτ.εν.) τὸν ἡμέτερον παρέλαβες. 

δ. Ὁ δὲ Σόλων ὁ τῶν νομοθετῶν ἐνδοξότατος γέγραφεν ἀρχαίως καὶ σεμνῶς περὶ τῆς ………..( γυνή, γεν. πληθ.) εὐκοσμίας. 

ε. Ἀνδρὶ καὶ ………. (γυνή, δοτ. εν.) φιλία δοκεῖ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!