Γυμνάσιο

Υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματα

Να γράψετε στο ίδιο πρόσωπο το μέλλοντα, τον αόριστο και τον παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων

 • Φαίνετε
 • Κρίνεις
 • Παραγγέλλομεν
 • Μένετε
 • Νέμουσι
 • Καταβάλλομεν
 • Αἴρει
 • Κομίζεις
 • Φθείρετε
 • Σπείρει
 • Καθαίρομεν

 

--Να κλίνετε την οριστική μέλλοντα των ρημάτων: νομίζω, κομίζομαι

 

--Να συμπληρώσετε τους κατάλληλους τύπους του ενεργητικού και μέσου αορίστου του ρήματος ἀγγέλω.

 

Ενεργητική φωνή

 

                             Οριστική               Υποτακτική      Ευκτική                Προστακτική

β΄ενικό

 

 

 

 

γ΄ενικό

 

 

 

 

α΄πληθυντ.

 

 

 

 

β΄πληθυντ.

 

 

 

 

γ΄πληθυντ.

 

 

 

 

 

Μέση φωνή

 

                             Οριστική               Υποτακτική      Ευκτική                Προστακτική

β΄ενικό

 

 

 

 

γ΄ενικό

 

 

 

 

α΄πληθυντ.

 

 

 

 

β΄πληθυντ.

 

 

 

 

γ΄πληθυντ.

 

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!