Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Προσομοίωση 3

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ :______________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :______________________________

ΟΔΗΓΙΕΣ

Απαγορεύεται το μολύβι και το διορθωτικό .

Γράφετε μόνο με στυλό μπλε ή μαύρο .

Ως πρόχειρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τελευταία σελίδα .

 

O Πελοποννησιακός Πόλεμος στον 21ο αιώνα

 

Η ιστορία διαμορφώνει συνειδήσεις. Ο Φίλιππος Ηλιού μιλά για την «ιστορία θεωρημένη και θεωρούμενη ως πολιτισμικό αίτημα, άρα και αίτημα πολιτικό: ο πολίτης και η αυτοσυνειδησία του, μέσω της γνώσης της ιστορίας», όπως και για το «κοινωνικό αίτημα της ιστορικής γνώσης και, ως εκ τούτου, της αυτογνωσίας». Ένας λαός, κάθε λαός, πρέπει να έχει ιστορική αυτοσυνειδησία, για να ξέρει «πού πατά και πού πηγαίνει». Λαός που δεν ξέρει τη θέση του στην ιστορία, είναι λαός χωρίς πυξίδα· είναι έρμαιο στη βουλιμία των εκάστοτε ισχυρών. Μέσα από την ιστορική αυτοσυνειδησία του θα βρει ο άνθρωπος απαντήσεις στις υπαρξιακές του αμφιβολίες, ώστε να υπερνικήσει τον αρχέγονο φόβο και να πάψει να υφίσταται παθητικά τη ζωή. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την προσωπική του ελευθερία, θα γίνει πρωταγωνιστής της ζωής του και όχι μαριονέτα της ιστορίας. […]

Όταν στην πραγματική ζωή υπεισέρχεται ο «παράλογος» του Θουκυδίδη, το «παρὰ δόξαν», το απρόβλεπτο, αυτό που οι νεότεροι αποκαλούν «χαοτικές συμπεριφορές» της φύσης ή, στην περίπτωσή μας, «πανουργία της ιστορίας», ακόμη και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο ικανός ηγέτης θα πρέπει να έχει σχέδια δράσης για όλες τις πιθανές εξελίξεις και να τις αξιοποιεί κατάλληλα, όπως και κάθε ευκαιρία («καιρόν») που μπορεί να παρουσιαστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Περικλής […].

Η πολιτική είναι παντού και διέπει όλο το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη, και συνεπώς με αυτό το πνεύμα πρέπει να το διαβάζουμε. Ακόμη και όταν ο Ιστορικός αφηγείται πολεμικά γεγονότα, έχει στο μυαλό του και την πολιτική τους διάσταση. Ως εκ τούτου μπορούμε να πούμε ότι ο Θουκυδίδης ξεκίνησε να γράφει την Ιστορία του ορμώμενος από πολιτικά κίνητρα· η πολιτική σκοπιά διατρέχει όλη την εξιστόρηση του πολέμου. […]

Μπροστά στην ανεκτίμητη επιστημοσύνη του έργου του παραγνωρίστηκε ή υποτιμήθηκε, αφελώς ή σκοπίμως –δεν εξετάζεται εδώ– η έντονη και επίμονη πολιτική παρέμβασή του. Η πρωτοτυπία της Ιστορίας, η αντικειμενικότητα και οι άλλες αρετές της επισκίασαν το ειδικό πολιτικό βάρος του έργου. Σε μιαν εκ νέου ανάγνωση του Θουκυδίδη με τα παραπάνω κριτήρια, θα πρέπει να ανιχνεύσουμε την πολιτική του διάσταση, να κατανοήσουμε σε βάθος την πολιτική του σκέψη, έτσι ώστε, προχωρώντας και πέρα από τα όρια του ίδιου του ιστορικού, να εμπλουτίσουμε τόσο μεθοδολογικά όσο και πραγματολογικά τα συμπεράσματά του, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και την κτηθείσα στο μεταξύ ιστορική πείρα και γνώση της ανθρωπότητας. Ο Θουκυδίδης μάς δίνει το κλειδί· για να ολοκληρωθεί όμως αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό και με την πρόβλεψη της εξέλιξης στο μέλλον, πρέπει «να βάλει και ο αναγνώστης το μυαλό του».

Μελετώντας επισταμένως τον Θουκυδίδη αποκτά κανείς την ικανότητα να κατανοεί καλύτερα διεισδύοντας στο βάθος των γεγονότων, να αναλύει πληρέστερα και να αποφαίνεται με μεγαλύτερη βεβαιότητα για ό,τι συμβαίνει στην εποχή μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτική στη χώρα μας αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα δεν είναι ο εθνικός ναρκισσισμός, που συστηματικά καλλιεργείται από την επίσημη ιστορία, αλλά η ατομική όσο και η συλλογική αυτογνωσία, για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε και να αναπτύξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες.

 Απόσπασμα, μελέτη Αντώνη Σαχπεκίδη, Ελληνοεκδοτική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η

Να σημειώσετε δίπλα από την κάθε πρόταση αν είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) και στη συνέχεια να δικαιολογήσετε την απάντησή σας μέσα από το κείμενο.

 

  1. Ο άνθρωπος γνωρίζοντας το ιστορικό του παρελθόν έχει καλύτερες και πιο σταθερές βάσεις, διεκδικώντας την ελευθερία του.

Σ / Λ

  1. Ο πραγματικός ηγέτης σε μια χώρα θα πρέπει να έχει πλάνο δράσης για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα .

Σ / Λ

  • Ο Θουκυδίδης υποκινήθηκε από πολιτικές σκοπιμότητες για να γράψει το ιστορικό του έργο .

Σ / Λ

 

  1. Το έργο του Θουκυδίδης αποτελεί εργαλείο σκέψης και προβληματισμού για τον άνθρωπο .

Σ / Λ

  1. Το ιστορικό έργο του Θουκυδίδη αφορά γεγονότα του παρελθόντος που δε συνδέονται με το παρόν μας .

Σ / Λ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η

Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου . Πώς συνδέεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος με τον 21ο αιώνα ; 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η

Να γράψετε τα ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε υπογραμμισμένη λέξη :

 

ΛΕΞΗ

 

ΣΥΝΩΝΥΜΟ

 

ΑΝΤΩΝΥΜΟ

απαντήσεις στις υπαρξιακές του αμφιβολίες

 

 

Η πολιτική είναι παντού και διέπει όλο το ιστορικό έργο

 

 

Μπροστά στην ανεκτίμητη επιστημοσύνη του έργου

 

 

αποφαίνεται με μεγαλύτερη βεβαιότητα

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η

Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά τοποθετώντας τη λέξη που βρίσκεται στην παρένθεση στον κατάλληλο τύπο :

Ο ________________(καλός, υπερθ.) δε διαβάζει __________ (πολλή) ώρες.

Αντιθέτως, μελετά _____________________(συγκεντρώνομαι, μετοχή ) και δεν

______________( αποσπώμαι ) η προσοχή του από το κινητό του ή την τηλεόραση .

Το σωστό διάβασμα, βέβαια, απαιτεί και έναν ______________( επιμελής) μαθητή

και ένα _______________(επιμελής) διάβασμα . Δεν πρέπει να αφήνει κενά . Είναι

στο χέρι σου …  _______________ ( επιλέγω, προστακτική) τι θες !

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η

Να βρεις τα υποκείμενα και τα αντικείμενα (άμεσα / έμμεσα) των παρακάτω προτάσεων, εφόσον υπάρχουν :

  1. Είπε στον δάσκαλο ψέματα .

Ρήμα

Αντικείμενο (άμεσο)

Αντικείμενο (έμμεσο)

 

 

 

 

  1. Ήθελα να ξέρω τι κάνεις .

Ρήμα

Αντικείμενο (άμεσο)

Αντικείμενο (έμμεσο)

 

 

 

 

  • Μου χάρισαν ένα καινούριο ποδήλατο .

Ρήμα

Αντικείμενο (άμεσο)

Αντικείμενο (έμμεσο)

 

 

 

 

  1. Την απάντηση την έδωσε ο Πέτρος.

Ρήμα

Αντικείμενο (άμεσο)

Αντικείμενο (έμμεσο)

 

 

 

 

  1. Του αρέσουν πολύ τα γλυκά .

 

Ρήμα

Αντικείμενο (άμεσο)

Αντικείμενο (έμμεσο)

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Ο πόλεμος, δυστυχώς, τον 21ο αιώνα έχει γίνει καθημερινότητα σε χώρες που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα , όπως στη Συρία . Τα μεγαλύτερα θύματα των πολέμων αναμφισβήτητα είναι τα παιδιά . Ευαισθητοποιημένοι, λοιπόν, από τη σύγχρονη πραγματικότητα αλλά και από τη φωτογραφία, που βρήκατε στο διαδίκτυο, καλείστε να κάνετε μια ομιλία 10 λεπτών σε εκδήλωση του σχολείου σας,  όπου θα αναφερθείτε στις συνέπειες του πολέμου για τα παιδιά αλλά και τρόπους διασφάλισης της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο . 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in