Λύκειο

Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 2, 1-4

Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2, 2, 1-4

 

Α. Γραμματική

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό:

Λαμψάκῳ ,  Καλχηδόνα, φρουροὺς, ᾿Αλκιβιάδῃ ,τὸ Βυζάντιον, ᾿Αθηναῖοι, Λύσανδρος , ἀσφάλειαν, τὸ ἄστυ ,τὸν Πειραιᾶ, Σθενέλαον, ἁρμοστὴν , Λάκωνα, τὰς ναῦς ,τῆς Παράλου, νυκτὸς, συμφορά, οἰμωγὴ τῶν μακρῶν τειχῶν ,Μηλίους ,Λακεδαιμονίων ,πολιορκίᾳ, Ιστιαιέας , Σκιωναίους, Τορωναίους, Αἰγινήτας , τῶν ῾Ελλήνων, τῇ  ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν , τούς τε λιμένας , τὰ τείχη ,φυλακὰς , τὴν πόλιν.

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη: 

αὐτὸν, ὅσῳ ,οὐδεὶς ,ἑαυτούς, πολλοὺς,  πάντα .

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα:

τῶν ἐπιτηδείων .

 Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη :

Οἱ προδόντες,  Καταλιπὼν , ἀποπλεύσας , ἀφικομένης νυκτὸς παραγγέλλων, πενθοῦντες, νομίζοντες , ὄντας, κρατήσαντες.

, Άσκηση 5 Να γραφούν τα παραθετικά των επιθέτων- επιρρημάτων στην πτώση/ αριθμό και γένος που βρίσκεται ( για τα επίθετα *συμβουλέψου την σύνταξη για να βρεις το γένος ) : 

πολλοὺς,  πάντα

Άσκηση 6 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται:

κατεστήσατο, ἔπλει , ὑπεδέχοντο, ἔφυγον ,ἐγένοντο , ἀπέπεμπεν , συλλεγῶσιν ἔσεσθαι, καταλιπὼν , ἐπεσκεύαζεν,  ἐλέγετο ,ἐκοιμήθη, πείσεσθαι, νομίζοντες ,ἐποίησαν , κρατήσαντες, εὐτρεπίζειν , παρασκευάζειν

Άσκηση 7 Να γίνουν οι εγκλητικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται:

κατεστήσατο, ἔπλει , ὑπεδέχοντο, ἔφυγον ,ἐγένοντο , ἀπέπεμπεν , συλλεγῶσιν , ἐπεσκεύαζεν,  ἐλέγετο ,ἐκοιμήθη, ἐποίησαν .

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!