Γυμνάσιο

Τι να προσέχω

Ουσιαστικά

Τους κανόνες τονισμού

1.      Για να βάλω περισπωμένη πρέπει να έχω πρώτα μακρά συλλαβή και μετά βραχεία.

2.      Όταν έχω πρώτα βραχεία και μετά μακρά συλλαβή, βάζω πάντοτε οξεία γιατί τονίζεται η βραχεία συλλαβή. Π.χ. τήν τέχνην

3.      Το α στην κλητική των αρσενικών Α΄ κλίσης είναι βραχύχρονο

4.      Το α σε όλα τα ουδέτερα είναι πάντα βραχύχρονο. (δεν ξεχνώ το ν στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική  ενικού)

5.      Πρέπει πρώτα να ξεχωρίζω τι κλίση είναι και μετά να το γράφω και ιδιαίτερη προσοχή στον πληθυντικό του θηλυκού Α΄ και Β΄ κλίση να μην μπερδέψω τις καταλήξεις.

6.      Το α στα καθαρά θηλυκά ουσιαστικά, Α΄ κλίσης, είναι μακρόχρονο.

7.      Μόνο το αι και το οι είναι βραχύχρονα στο τέλος της λέξεις, κανένας άλλος δίφθογγος.

8.      Καθαρά (φωνήεν και ρ ) και μη καθαρά (σύμφωνα εκτός ρ) θηλυκά ουσιαστικά α΄  κλίσης.

 

Αντωνυμίες

Να προσέχω την προσωπική αντωνυμία να μην την μπερδέψω με το ρήμα ειμί.

Εγω – α΄ πρόσωπο  ενικού

Συ – β’ πρόσωπο ενικού

Ούτος ή π.χ. ο στρατηγός – γ΄ πρόσωπο ενικού

Ημεις – α΄ πρόσωπο πληθυντικού

Υμεις – β΄ πρόσωπο πληθυντικού

Ουτοι ή π.χ. οι στρατηγοί – γ πρόσωπο πληθυντικού

 

Επίθετα

Να θυμάμαι ότι, όταν το επίθετο τελειώνει σε φωνήεν ή ρ τότε το θηλυκό κάνει την κατάληξη σε α.

Ενώ όταν τελειώνει σε σύμφωνο εκτός από το ρ τότε κάνει σε η

Δεν ξεχνώ το ν στο ουδέτερο.

Π.χ. ο  μικρός – η μικρά – το μικρόν / ο αρχαίος – η αρχαία – το αρχαίον

         Ο αγαθός – η αγαθή – το αγαθόν

 

Ρήματα

Ø  Οι χρόνοι που παίρνουν αύξηση είναι: παρατατικός, αόριστος και υπερσυντέλικος

Ø  Δεν ξεχνώ τον αναδιπλασιασμό στον παρακείμενο και την υπερσυντέλικο, όπου χρειάζεται.

            Π.χ.  κωλύω – κεκώλυκα/ εκεκωλύκειν

                     Θύω – τέθυκα/ ετεθύκειν

                     Χορεύω – κεχόρευκα / εκεχόρεύκειν

                    Φυλάττω – πεφύλαχα / επεφυλάχειν

                  Στρατεύω – εστράτευκα/ εστρατεύκειν

                 Ελπίζω – ήλπικα /ηλπίκειν

Ø  Προσοχή στα σύνθετα ρήματα η αύξηση είναι εσωτερική.

Π.χ.  παρατατικός : καταλύω – κατέλυον

         Αόριστος: υπάρχω – υπήρξα

          Υπερσυντέλικος : διαπράττω – διεπεπραχα

 

Ø  Μαθαίνω καλά το ρήμα ειμι στον ενεστώτα και στον παρατατικό

Ø  Προσέχω την αύξηση στα ρήματα που ξεκινούν από φωνήεν

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in