Λύκειο

Ασκήσεις εμπέδωσης κατηγορουμένου

 

1.     Κατηγορούμενο του αντικειμένου:

·         ᾿Απεκάλουν τόν Θηραμένη κόθορνον.

·         Τοιοῦτον πολῖτην ἑαυτόν παρέσχεν.

·         Τοῖς βαρβάροις οἰκέτας  ἀξιοῦμεν χρῆσθαι.

·         Τιμόθεον δέ αὐτῶν στρατηγόν ἐχειροτόνησαν.

·         Κατέστησεν αὐτούς κοινωνούς τῆς Ἐλλάδος.

 

2.     Επιρρηματικό κατηγορούμενο:

·         Ἱπποκράτης ὅδε ἐστί τῶν ἐπιχωρίων.

·         Οἱ στρατιῶται ἀφίκοντο σκοταῖοι.

·         Θεμιστοκλής  ἀπέθανεν φαρμάκῳ ἑκών.

·         Οἱ Θηβαῖοι παρεδόθησαν πρῶτοι.

·         Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι οὐδεις ἑκών ἁμαρτάνει.

·        Οἱ Ἔλληνες εἵλοντο Ξενοφῶντα στρατηγόν.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!