Λύκειο

Προσφυγικό

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

16/ 12/ 2016

ΟΝΟΜΑ:___________________ ΕΠΙΘΕΤΟ:_____________ ΒΑΘΜΟΣ:___________

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

1. Να σηµειώσετε σωστό ή λάθος

1. Ο Μακεδονικός αγώνας προκάλεσε την αναγκαστική µετανάστευση των Ελλήνων της Ρουµανίας.

2. Ο διωγµός του 1914 στη Μικρά Ασία έληξε µε την ίδρυση και λειτουργία της Μικτής Επιτροπής για εθελούσια ανταλλαγή πληθυσµών.

 3. Η πλειονότητα των προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία πριν την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σµύρνη τον Μάιο του 1919.

 4. Η άνοδος στην εξουσία των αντιβενιζελικών προκάλεσε τη θετική µεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής των συµµάχων της Αντάντ.

 5. Η Σύµβαση της Λοζάνης ίσχυσε αναδροµικά για όλες τις µετακινήσεις που έγιναν µετά τον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897.

6. Η διαδικασία κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης των προσφύγων έχει αφετηρία της την υπογραφή της Σύµβασης της Λοζάνης

2. Να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων

-Υπηρεσία παλιννοστήσεως και περιθάλψεως.
-Μεικτή επιτροπή (1923)

 

 3. α. Πως αντιµετώπισε ο προσφυγικός πληθυσµός τις ρυθµίσεις για την ανταλλαγή των πληθυσµών;

 β. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην υπογραφή της ελληνοτουρκικής σύµβασης για την ανταλλαγή των πληθυσµών και πως θα µπορούσαµε να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατά της;

 

Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Ευξείνου Πόντου θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσµών της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες Μουσουλµάνους της Ελλάδας πλήττει καίρια την παγκόσµια συνείδηση και την παγκόσµια ηθική….. ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώµατα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας… ότι το σύστηµα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυµµένη µορφή αναγκαστικού εκπατρισµού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή παρά τη θέληση των πληθυσµών. Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγµένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν οµόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτή την παλιννόστηση πραγµατοποιήσιµη. Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν προσβολή δίχως προηγούµενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού»

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!