Γυμνάσιο

Ενότητα 17

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 17,Παράφρασις τῶν τοῦ Διονυσίου Ἰξευτικῶν

Α. Γραμματική          

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: ἐρωδιοί, ἀνθρώποις, μητέρα, χειμῶνα, μέρος, ἂνεμος, κεφαλάς, ναύτης, ἁλιεῦσιν, θαλάττη, θηραταῖς, γῆς, ἱέρακες, τροφή, ὀρνέοις, ὑδάτων, τέχνη, νήξεως, Ποσειδῶνα, ἐπιστήμην , θεοῦ, στήθεσι, εὐδίαν, βορᾶν.

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  ἐκεῖνο, ὁπόσα, αὐτούς, σφίσι.

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα: φίλος, σφοδρός, πᾶσιν, λοιπούς, ἐκών.

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη: κατακλίνοντες , μεγαλαυχήσαντες, εἰπόντας, μηνίσαντος.

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: εἰσίν, ἀποκτείνοι, πιστεύονται , ἦν, εὑρεῖν, εἰπόντας, ἐρίζειν , ἀποβαλεῖν.

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται και απαρέμφατα , μετοχές  : εἰσίν, ἀποκτείνειεν , πιστεύονται .

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1

Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία )

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!